събота, 21 май 2016 г.

Молитви към Божията Майка за всеки ден от седмицата

Умиление Серафимо Дивеевская
Икона на Божията Майка "Умиление"

Молитвите са на подвижника на Нило-Сорската пустиня Йеросхимонах Нил

Молитва 1
НЕДЕЛЯ
О, всемилостива Дево Богородице, Майко на щедростта и човеколюбието, прелюбезна моя надеждо и упование! О, Майко на пресладкия, превъжделенния и превъзхождащия всяка любов Спасител Иисус Христос, моя Човеколюбец и Бог, светлина на моята помрачена душа! На Тебе се покланям аз многогрешният и на Тебе се моля, изворе на милосърдието, Дево Мария, родила бездната на милосърдието и океана на щедростите и човеколюбието; помилвай ме - с болка викам към Тебе; помилвай ме- налетелият на зли разбойници и целият изпонаранен; помилвай ме - разсъблеченият - горко ми! - от одеждата, с която ме облече Отец и останал гол. Затова смърдят и гноясват моите рани поради безумието ми. Ала, Владичице моя Богородице, смирено ти се моля, погледни ме с милостивото Твое око и не се погнусявай от мене, който целият съм помрачен, който целият съм осквернен, който целият съм потънал в тинята на всички сласти и страсти; който страшно съм паднал и не мога да стана. Смили се над мен и ми подай ръка за помощ, за да ме изведеш от дълбините греховни. О, Радост моя! Избави ме от греховете ми, които са ме наобиколили отвред! Просвети лицето Си на Твоя раб, спаси ме, погиващия, дигни ме, зле падналия, защото Ти можеш да сториш всичко това, понеже си Майка на всемогъщия Бог. Излей върху ми елея на Твоето милосърдие и ме услади с виното на Твоята милост, защото наистина Тебе Едничка имам като надежда в моя живот. Не ме отхвърляй, прочие, прибягващия към Тебе, а погледни на моята скръб, Дево, виж желанието на душата ми и го изпълни, и ме спаси, Ходатайко на моето спасение!

Икона Скоропослушница Невская
Икона на Божията Майка "Скоропослушница Невска"

Молитва 2
ПОНЕДЕЛНИК

От скверните мои уста приеми моление, о нескверна, чиста и пречиста Дево Богородице! И не се погнусявай от моите слова, о радост моя! Ала погледни на мене и ме помилуй, о радост моя!Ала погледни на мене и ме помилуй, о Майко на Зиждителя на моя живот! През времето на живота ми не ме оставяй, защото Ти знаеш, Владичице, че цялата си надежда възлагам на Тебе, и цялото ми упование е в Тебе! Затова и в смъртния ми час се застъпи за мен, помощнице моя, радосте и утешение мое. Не ме оставяй тогава, надежда моя, и не ме посрамяй. Зная, о, зная Дево, че съм провинен в много грехове, окаяният, и помисляйки за оня час,, треперя. Но Ти, радост моя, яви ми тогава лицето Си, и чудна покажи върху мен милостта Си. Ходатайко на моето спасение, Владичице, изтръгни ме от бесовската злоба и от страшното и ужасно изпитание на въздушните духове, та този ден на скръб да се обърне на радост чрез Твоето посещение, и удостой ме да премина безбедно тъмнината на демонските началства и власти, и да се поклоня на Седящия на престола на славата Христос и Бог наш, с безначалния Негов Отец и Пресвети Дух, во веки веков. Амин!

Андрониковская Божья Матерь
Икона на Божията Майка "Андронниковска"Молитва 3

ВТОРНИК

О, Пресвета Владичице моя Богородице, Която си неизречено по-почитана от ангелите и архангелите, херувимите и серафимите, и си неизказано по-свята от всички светии, Дево Майко Божия! Спаси ме, Твоя смирен и грешен раб, защото Ти знаеш, всемилостива Господарке, че след Бога всичката си надежда на Тебе възлагам и нямам друго спасително прибежище, освен Тебе, Всеблага. Ти си моята крепост, Владичице, Ти си моята сила, Ти си моята радост в скърбите, Ти си моето пристанище в изкушенията, Ти си моето изправление, когато падна, Ти си и моето всенадеждно спасение, о Майко на моя Съзидател и Господ! Помогни на мен, плаващият в морето на този живот, страшно обуревавания и застрашения от греховно потъване. Подай ми ръка за помощ, помощнице моя, и ме избави от дълбините на греховната тиня, за да не потъна в бездната на отчаянието, защото буря от грехове и страсти се е дигнала против мене и вълни на беззакония ще ме удавят. Ала Ти, Майко на милосърдието, насочи ме към пристанището на безстрастието и ме спаси, надеждо на безнадеждните и Ходатайко на моето спасение!

икона Феодоровская
Икона на Божията Майка "Теодоровска"

Молитва 4
СРЯДА

Богородице, Ти си упование на мене, изнурения от нападенията на страстите, Ти си моята крепост и благонадеждно пристанище и спасително прибежище. Спаси ме от всички мои врагове, които преследват душата ми и я улавят чрез различни изкушения. Те поставят на пътя ми, по който вървя множество мрежи, и това са разни съблазни и прелести, чрез които ме въвличат в много душевни немощи и телесни грехопадения. И що да сторя аз, отчаяният, не зная. Защото щом пожелая да се покая, нападат ме безчувствие и ожесточение. Щом поискам да оплача греховете си, не намирам сърдечно съкрушение, не мога да пролея и една сълза. Уви, колко съм окаян! Уви, какъв съм сиромах! Уви, погивам! И към кого друг да прибягна аз, виновният, освен при Тебе, добросърдечна Майко на нашия Господ и Спасител, надеждо на безнадеждните, крепост и покров на идващите при Тебе. Не ме отблъсквай скверния, защото Теб Едничката имам за утеха, Дево Марие Богородице, и към Тебе Едничка прибягвам във всяка нужда с дръзновение. Не ме оставяй в този живот, а и в смъртния ми час ми помогни, Помощнице моя, та като Те видят враговете ми, да се посрамят от Тебе, бидейки победени, Владичице, Ходатайко на моето спасение.

Богородица Умягчение злых сердец
Икона на Божията Майка "Смекчаване на зли сърца"Молитва 5

ЧЕТВЪРТЪК

Кой може по достойнство да Те възхвали, Пресвета Дево? Коя уста е в състояние да възпее Твоето величие, което превъзхожда човешкия ум? Всички преславни тайнства, извършени заради Тебе, Богородице, превишават всеки разум и слово. На красотата на Твоето девство и на пресветлата Ти чистота се удивиха херувимите, а чудото на Твоето нетленно раждане нито човешки, нито ангелски език може да изрече. От Тебе безлетният Единороден Син Божий, Бог Слово неизказано се въплъти, роди се, и живя с човеците, и Теб, като Своя Майка, твърде възвеличи, яви Те като Царица на всички твари, а на нас човеците - като надеждно пристанище на спасение. Затова и всички, които са сполетени от разни скърби и болести, когато прибегнат под Твоя покров, получават богата утеха и изцеление, и чрез Тебе се спасяват от беди. Защото Ти си наистина Майка на всички скърбящи и обременени, радост на опечалените, изцелителка на болните, пазителка на младите, жезъл на старите, похвала на праведните, надежда за спасение на грешните и пътеводителка към покаянието. Ти помагаш всякога и на всички, и се застъпваш за всички, които с вяра и любов дохождат при Тебе. Така помогни и на мен, отчаяния поради лошите свои деяния. Застъпнице усърдна на християнския род, защити ме, за да не погина докрай в греховете си, защото нямам друго прибежище и покров освен Тебе, Владичице на моя живот.Не ме оставяй, прочее, и не ме презирай, а ме спаси по какъвто начин Ти знаеш, защото Си благословена во веки веков.
Матерь Божья Всецарица
Икона на Божията Майка "Всецарица"

Молитва 6

ПЕТЪК

На Тебе, Владичице Дево Богородице, предавам живота си. Ти ме защити, и на Тебе, след Бога, възлагам цялата си надежда за спасение.И те мя аз, Твоят раб: не ме презирай, сторилия много грехове, а виж как скърбя за това, как недоумявам и колко съм объркан, и ми подай облекчение и утеха, да не погина докрай, окаяният. Простри десницата Си, Чиста, извади ме от тинята на моите греховни дела, и ме постави на чистите пасбища на заповедите на Христа, моя Цар и Бог които и винаги да изпълнявам, укрепяван от Теб. От моите тежки грехове ме избави, Владичице, и чрез Твоето майчинско ходатайствоми изпрати спасително покаяние. Ти, от Която възсия неизречената Светлина, просвети моята душевна тъма. Радосте моя, избави ме от невидимите ми врагове, които са ме обкръжили. Ах, много и тежки са моите грехове! И ето, страшни са враговете ми, смъртта е близо, съвестта ми ме изобличава, огнената геена ме заплашва, незаспиващият червей, скърцането със зъби, тартара на външната тъмница ме привеждат в трепет, защото всичко това ме очаква заради моите зли дела. Горко ми! Що да сторя тогава, и при кого да ида, за да бъде спасена душата ми, освен при Теб Едничка, сладка Мария Богородице, Която услаждаш скръбта в смъртния час на ония, които ти се уповават и избавяш от страшната геена всички, които Те призовават. Така и на мене помогни, Всеблага, защото нямам друга помощ, освен Твоята, Възпявана. Спаси ме от ужасите на смъртния час и от ужасите бесовски ме избави. Спаси ме от властта на злобните духове на въздушните митарства. Яви ми се, моля Те, яви ми тогава Твоето пресветло лице, Владичице, и не ме оставяй безпомощен. О, милосърдна Майко! Покажи милост към мен, лишеният от милост поради делата ми, и умоли родения по плът от Теб Христа, нашия Спасител и Бог, Който заради нас проля на Кръста Своята пречиста кръв, та и аз да получа опрощение на греховете и вечно спасение, и  така да прославя Твоето неизречено милосърдие, Богородице, и Твоето милостиво застъпничество в безконечните векове.

Образ Пресвятой Богородицы Казанская
Икона на Божията Майка "Казанска"Молитва 7

СЪБОТА

Радвай се, Дево Богородице, пристанище и защита на моята бедна душа, надежда сладка на моето спасение. Радвай се Ти, Която си носила в утробата Си Твореца на всичко. Радвай се, защото си родила Бога по плът, Спасителя на света. Радвай се Ти, Която при раждането си съхранила девството Си нетленно и неповредено. Радвай се, защото Си приела даровете на влъхвите и Си видяла как те се покланят на Родилия се от Тебе, и си чула преславните слова на пастирите за Него, и всичко това си положила в сърцето Си. Радвай се Ти, Която си намерила Отрока Иисуса, Твоя Син и Бог, в храма посред законоучители, и много си се зарадвала. Радвай се, защото си приела ужасни мъки, когато си гледала как Твоят Син, пресладкият Иисус, страда на кръста и умира, ала след това светло си се зарадвала, когато Той на третия ден възкръснал. Радвай се Ти, Която си видяла заедно с Неговите ученици, Възнесението Му в слава. Радвай се, защото си приела заедно с Господните ученици, изпратения от Него Свети Дух, слязъл във вид на огнени езици в Сионската горница. Радвай се Ти, Която си живяла на земята като Ангел. Радвай се, защото си превъзхождала по святост и чистота всички ангелски чинове и лицата на всички светии. Радвай се Ти, Която си била възвеличена при Успението Си от посещението на Твоя Син и Бог. Радвай се, защото си предала с радост душата Си в Неговите свети ръце. Радвай се Ти, Която си била славно превъзнесена чрез възшествието на тялото Ти на небесата. Радвай се, защото си се явила на третия ден от представянето Си на боговидците апостоли. Радвай се Ти, Която си била увенчана на небесата от Отца, Сина и Светия Дух с диадемата на вечното Царство. Радвай се, защото си присновъзпявана от всички небесни сили. Радвай се Ти, Която седиш на славен престол до Престола на Пресветата Троица. Радвай се, добра Виновнице за помиряването на Бога с човеците. Радвай се, Господарке на земята и на небесните ангели. Радвай се, защото няма нищо невъзможно за Твоето ходатайство. Радвай се, защото всички верни, които идват при Тебе се спасяват. Радвай се Ти, чрез Която скръбните се утешават. боледуващите се изцеряват, а бедстващите получават навременна помощ. Моля Те, прочие,обрадована Владичице, изтреби и в мене греховната печал и ми дай радостта на спасението, дай ми утешителни сълзи, постояно умиление, истинско покаяние и съвършено изправление. Не се погнусявай от мене, Владичице, а приеми милостно този мой радостен глас, що Ти принасям аз, бедният и ми се притечи на помощ, защото ще бъда безпомошен в смъртния си чае, когато душата ми ще се разлъчи от тялото. Тогава, моля Те, помогни ми и ме избави от вечното наказание, което заслужавам, за да не стана радост на бесовете и храна за геената огнена. Ах, Владичице моя, не допускай душата ми да види страшните и ужасни мъки, които демоните са приготвили за грешниците, а побързай и ме спаси, Твоя раб, в оня ужасен час, за да Те прославя во веки, Едничка моя Надеждо и Ходатайке на моето спасение.

Святая Богородица Казанская
Казанска икона на Божията Майка

Няма коментари:

Публикуване на коментар