Показват се публикациите с етикет Седмострелна. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Седмострелна. Показване на всички публикации

събота, 6 април 2013 г.

Пресвета Богородица Седмострелна - за смекчаване на зли сърца на тези, които идват с недобри и завистливи помисли, защита от врагове и раздори в семейството Пресвета Богородица Семистрелна


На тази икона символично е изобразено пророчеството на св. Симеон Богоприемец за скръбта на Божията Майка при кръстните страдания на Нейния Син, Господ Иисус Христос. В Евангелието се разказва, че 40 дни след Христовото рождение Богомладенецът бил занесен от Пресв. Богородица и св. Йосиф Обручник в Йерусалимския храм, за да бъде представен пред Господа според изискването на Мойсеевия закон, Там ги посрещнал праведният старец Симеон, комуто било предсказано от Светия Дух, че няма да умре, докато не види Христос -очаквания Спасител на света. Като взел Богомладенеца на ръце св. Симеон пророчествувал за него, а на Св. Богородица казал следните думи: „И на Самата Тебе меч ще прониже душата", С тях той предрекъл страшните сърдечни страдания, които щели да пронижат сърцето на Светата Дева при кръстната смърт на Нейния Божествен Син. Седемте меча върху иконата, символизират именно тези страдания. Затова тя е наречена „Симеоново пророчество". Иконата на страдащата Божия Майка има такава затрогваща сила, че е получила и названието: "Смекчаване на злите сърца".
От този иконографски тип е и иконата „Седмострелна", върху която разположението на мечовете е по-различно. В древност двете чудотворни икони са се чествували поотделно, но днес празнуването им е обединено.
Първото прославяне на иконата „Седмострелна" е станало при следните обстоятелства. Руски селянин от Вологодска област боледувал дълги години. Веднъж видял насън непозната икона на Божията Майка и чул глас, който му казал да я намери на камбанарията на храма „Св. Йоан Богослов" и да се помоли пред нея. Селянинът сторил това и открил иконата до стълбата. Тя била толкова потъмняла, че звънарите, вземайки я за обикновена дъска, стъпвали по нея. Но щом я почистили и отслужили молебен, болният селянин веднага оздравял. Забележително чудо станало и през 1830 г. По време на епидемия от холера жителите на гр. Вологда направили литийно шествие с чудотворната икона „Седмострелна" и смъртоносната болест скоро се прекратила.
Икона Божией Матери  Семистрельная
Молитва
0, многоскръбна Майко Божия, Ти, Която превъзхождаш всички земни дъщери със Своята чистота и с множеството страдания, понесени от Тебе на земята! Приеми нашите многоскръбни въздишки и ни запази под покрова на Твоята милост, Нямаме друго прибежище и друга усърдна ходатайка освен Теб. Но понеже имаш дръзновение пред Родения от Тебе, помогни ни и ни спаси с Твоите молитви, та безпрепятствено да достигнем Царството Небесно и да възпяваме там с всички светии Единия Бог в Троица сега и всякога, и във вечните векове. Амин!
Преблага моя Царице, надеждо моя Богородице, Закрилнице на сираците и Застьпнице на странниците. Радост на скърбящите и Покровителка на угнетяваните! Ти виждаш моята беда, Ти виждаш моята скръб. Помогни ми, понеже съм немощен; упъти ме, понеже съм странник. Ти. знаеш моята неволя - избави ме, както Ти искаш. Защото нямам друга Помощница, ни Застъпница, ни блага Утешителка, освен Тебе, о, Божия Майко. Запази ме и ме покрий во веки веков. Амин!
Тропар
Смекчи нашите зли сърца, Пресвета Богородице, премахни нападенията на тези, които ни ненавиждат, и избави душите ни от всякакво угнетение. Гледайки Твоя свят образ, ние се умиляваме на милосърдието Ти към нас, благоговеем пред понесените от Тебе страдания и целуваме Твоите рани, като се ужасяваме от нашите грехове, които подобно на стрели нараняват душата Ти. Не допускай, о. Милосърдна Майко, да погинем в ожесточение на сърцето си или от жестокосърдието на свои ближни, защото Ти наистина имаш дар да смекчаваш злите сърца.