понеделник, 10 април 2017 г.

Страстната Велика седмица
Последната седмица на Великия пост е посветена на възпоминанието на страданията, смъртта на кръста и погребението на Иисус Христос и се нарича Страстна или Велика. Велик се нарича и всеки ден от седмицата, като всеки ден е посветен на събитията от последните дни на Иисус на Земята. На богослужението в Страстната седмица се отдава особено значение.Всеки ден от Страстната седмица е тема за размисъл за Христос и Неговото учение. Иисус Христос - кротък и праведен идва при всеки от нас, почуква на портата на нашето сърце, а нашата задача е да Го чуем и с радост да посрещнем Спасителя и да Му разкрием своето сърце. Страстната седмица е особена седмица от Великия пост. Разбира се, живеейки в съвременния свят е невъзможно да заобиколим греха и в крайна сметка в тези 47 дни е важна не физическата, а духовната страна на нещата. Всеки, решил да спазва правилата на живота в пост е започнал да се сблъсква с различни обстоятелства - изведнъж изникват от нищото проблеми, конфликтни ситуации в къщи и на работното място, а поста изисква особено смирение и особена дистанция от света. Съвременният свят постоянно ни дърпа за ръкава, като се стреми винаги да ни отдалечи от главното, на което трябва да бъде настроена християнската душа привеждане на душата в синхрон с Горния свят - така, както се настройва музикален инструмент .Нищо чудно, че древните монаси , след Прошки в неделя  отивали в пустини, гори, на места на пълна усамотение, така че да не се изкушават от хората, а да бъдат само с Бог, да си сами с Него и само с Него. Дори семействата  се усамотявали всеки в стаята си , за да общуват по-малко, да се молят повече, и всички възможни места, на които хората могат да се виждат за обичайните светски комуникации обезлюдявали. За нас това е много трудно, не е възможно в днешно време това да се случи по този начин.
Независимо от това, през последната седмица на Великия пост ни се дава прекрасна възможност, ден след ден, като си припомняме последните часове на престоя на Земята на нашия Господ Исус Христос и неговите ученици,  да преминем този уникален период и заедно с Него и Неговите съвременници да минем през всичко, което е описано подробно в четирите Евангелия, и мислено да сме в Ерусалим, на Елеонската планина, и да Го следваме, да се крием в тълпата в  Неговия Кръстен път, да Го оплакваме , да скърбим и да Го познаем и да тържествуваме, когато в Йерусалим по свещите тръгва Божествения огън.

Велик понеделник

Тайная вечеря (фрагмент многообразной иконы), иконописец Юрий Кузнецов
Първите три дни на Страстната седмица са посветени на възпоменанието на последните разговори на Исус Христос с хората и учениците. В понеделник в църквата звучат  думите на Спасителя за края на света. Чете се евангелската притча за безплодната смокиня, символ на душата, която не дава духовните плодове - истинско покаяние, вяра, молитва и добри дела. В този ден също се почита старозаветния патриарх Йосиф, продаден от братята си в Египет, като прототип на страданията на Исус Христос. В крайна сметка, победата на Йосиф и връщането му в Египет е предвестник на Възкресението на Христос и Неговата победа над света. Подобно на Йосиф, простил на братята си и предоставяйки им земни блага, Христос взема върху себе си греховете на падналото човечество.
В древността на този ден започвала подготовката за Великден - жените почиствали къщата, а мъжете подготвяли фураж за храна на животните за цялата светла седмица след Великден.

Велики вторник

Във велики вторник в храма звучат притчите на Исус Христос, които ни напомнят за необходимостта да бъдем винаги готови да посрещнем Господа. Притчите на Спасителя са прости в избора на теми и същевременно са с дълбок смисъл. Те ни посочват християнския път и формират  хармоничен поглед към живота: "Божието Слово - това е словото на живота, слово непреходно, имащо пряко отношение към всички времена и всички хора." На този ден също се почита изобличението на  фарисеите и книжниците от Спасителя..

Велика сряда

Във Велика сряда християните скърбят за предателството, което е извършил Иуда Искариотски спрямо своя Учител и сравняват от една страна жизнения път на Иуда, който е бивш апостол и съответно е трябвало да бъде образец на праведност при изпълнение на Божиите заповеди, но избрал духовното падение и от друга живота на разкаялата се блудница Мария Магдалена, избрала пътя на спасението и станала предана последователка на Иисус. В Страстната сряда Църквата призовава всеки христянин, вглеждайки се в жизнения път на тези двама човека, да се вгледат и в собствената си душа - с кой искат да бъдат - с предателя или с бившата грешница, извършила в името на Спасителя подвига на жертвената любов.

Велики четвъртък
Омовение ног (фрагмент многообразной иконы), иконописец Юрий Кузнецов
"Измиване на нозете" - Юрий Кузнецов
Едно от най-ключовите събития в църковната история - в този ден Иисус измива краката на своите ученици, като това е символ на смирението и по този начин им показва, че няма нищо унизително да служиш на някой. Във Велики четвъртък се спомня за Тайната вечеря на Иисус с Неговите ученици. Иисус им показва тайнството на Светото Причастие и затова вечерята е "тайна". Виното и хляба Иисус споделя със своите ученици, като ги нарича плът и кръв.
На този ден също така се възпоминава молитвата на Иисус в Гетсиманската градина и неговите душевни страдания. Тя е изражение на двете воли, които имал Иисус - Божествената и Човешката „Душата ми е прескръбна до смърт”. - казва Исус. знаейки  за предстоящите Си страдания и за смъртта Си.„Авва – Отче –ако е възможно, нека Ме отмине тая чаша, обаче не както Аз искам, а както Ти”.
По-нататък се споменава предателството на Иуда, случило се в Гетсиманската градина. Като приключил Своята молитва, Иисус отишъл при учениците си и им казал:"Ставайте, да отиваме, ето вече се приближава към Мене предаващия Ме".
На Велики четвъртък домакините започват да подготвят дома за Великден - почистват и украсяват дома, мият прозорците след зимата, затова и този ден се нарича Чист четвъртък. Също така в този ден стопанките боядисват яйцата и месят козунаци.

Велики Петък
Распятие (фрагмент многообразной иконы), иконописец Юрий Кузнецов
"Разпятие" - иконописец Юрий Кузнецов
При настъпването на този позорен за човечеството ден , Спасителя останал съвършено сам с всичко, което Му предстояло. Той взел със Себе Си трима от своите ученици - Петър и двамата братя Зеведееви в Гетсимания, но те не могли и да Му дадат и най-малката подкрепа. Той ги помолил да не заспиват и да не Го оставят сам с Неговата мъка: "Душата Ми скърби смъртно, елете тук и бодърствайте с Мен." , но те заспали.
Той отишъл към този подвиг доброволно :"Никой не го отнема от Мен /живота/, но Аз сам се отдавам на него и имам власт ."


На Велики петък се възпоминава съда, разпятието и кръстната смърт на Спасителя,
В църквата се четат 12 евангелия на Светите Страсти Христови или 12 откъса от четирите евангелия , започвайки с прощалната беседа на Спасителя с учениците след Тайната вечеря и завършва с Неговото погребение в гроба от Йосиф Аримафейски, който обвил тялото на Спасителя в плащеница и Го положил в пещерата.

неделя, 26 март 2017 г.

Свети Киприан и Юстина - против магии, уроки, лоши езици и болести

79b82821679f

Как помага иконата?

Пред иконата на св.Киприан и Юстина се молим за защита от черна магия, чародейство и зли хора. Също така по силата на молитвите към св.Киприан и Юстина много хора се избавят от лукави духове, получили са защита от бесовски изкушения, на тях се молят за вразумяване на хора, които се занимават с окултизъм и магьосничество.

Празник на светците
2 октомври

Молитва

Тропар на св.Киприан и Юстина
Предвождан от Божествения Дух, приел си светлината на Богопознанието, Киприане, посрамвайки змията и като си понесъл заедно с Богомъдрата Юстина мъченическия подвиг, заедно с нея моли всемилостивата Троица, да ни дари велика милост.
Слава на Отца, и Сина и Светия Дух!

Кондак на св.Киприан и Юстина
Като помошници и горещи застъпници, освободете ни, прибягвашите към вас с вяра, от нечистите страсти, Киприане и Юстино славни чрез благодатта на Духа.
И сега, и винаги и во веки веков. Амин.
Благословена Богородице, Майко на Светлината, моли се на Христа Бога  да възсияе светло утро и велика милост за нашите души.

Молитва 
Владико Господи Иисусе Христе, Боже наш, Който всичко държиш! Свети и благословени и вечносъществуващи Царю на царете и Господи на господарите! Слава на Тебе, седящия в светлината пред хиляди и милиони свети Ангели и Архангели! Ти знаеш тайните на смирения Твой раб Киприан, защото преди не Те познавах, Господи Вседържителю, но Ти Сам Господи Иисусе Христе , ме повика недостойния и ме удостои да живея с любов и послушание пред Твоето милосърдие, и да разпръсквам силата на всякакви магии, защото и аз, Господи Боже наш задържах облаците и те - чрез бесовска сила и по Твое допущение - не пускаха дъжд, връзвах земята и тя не даваше плод, лозите не се разлистваха, стадата не даваха мляко, правех така че мъжете да не се събират с жените си, и те да не стават майки, братя да не се виждат и семейства да се разделят, правех лятото зима и зимата- лято. Всичко лошо, което можех правех. Затова, Господи Боже наш, приеми моята смирена молитва и направи така, че който страда от лош дух или бъде омагьосан от магия, която пречи на Твоите люде, да се освободи от нея, и домът му да се омиротвори в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.Ако магията е сложена в праг или кожа, или в желязо, или под камък, или под земя, или под дърво, да се разпръсне като дим, или ако е написана с мастило или кръв човешка, или кръв на добитък, или на риба, или с каквото и да е направена, нека се разпръсне от Твоите раби. Ако магията е вързана с много възли или в кости прекарана, или в гроб през иглени уши или в кладенец хвърлена, или с каквото друго да е направена, нека се освободят Божиите раби (имената)от всякакво зло действие на нечестивия дух, та с дръзновние да казват :"Господ е мой защитник, няма да се уплаша от никакво зло."Защото Ти, Господи си с мене. Твоята десница ме успокоява. И тъй моля Ти се Господи Боже Вседържителю, по молитвите на Твоя смирен раб Киприан, простри Твоята мощна десница и милостиво погледни на Твоите раби (имената) и им изпрати мирен и верен Ангел-Пазител, от всякакво зло, за да славят Тебе, нашия Изкупител и Избавител, сега и винаги и во веки веков. Амин.
Житие
Светците живели във втората половина на 3 в. и началото на 4. Киприан бил роден в Антиохия, Северна Сирия.
Сказанието разказва, че Киприан бил интересна личност - философ по образование, се занимавал с магьосничество и ясновидство. Той се обучавал в Гърция и Египет. Хората, които го срещали били удивени от неговите познания в тайните учения. Той постоянно пътешествал и показвал множество чудеса.
След като се върнал в Антиохия , Киприан продължавал да твори чудеса. В същото време там живяла и дъщерята на жрец-езичник, която се казвала Юстина. За Христос девойката узнала случайно, и от момента , в който се случило започнала да се интересува много усилено. След време приела и християнско кръщение. Родителите на Юстина също приели християнството.
Младата Юстина била много красива девойка и се радвала на голям интерес от много младежи. Сред тях бил и млад мъж на име Аглаид.и той поискал ръката и, но тя твърдо решена да върви по пътя на Христа, всячески се опитвала да го избегне. Понеже не можел да постигне успех сам, той се обърнал към Киприан за помощ.
Киприан употребил цялото си знание, за да получи богатото възнаграждение, което му било обещано. Но нищо не се получило- девойката останала непреклонна.
В същото време в града се разразила епидемия, и в града тръгнали слухове, че причината е Юстина, която не скланяла да се омъжи. По този начин Киприан наказал целия град с неизличима болест. Хората се събрали и отишли при Юстина, за да я накарат да промени решението си. Тя успокоила хората, че Бог ще се погрижи за всеки. Тя дълго се молила на Бог и болестта напуснала нейния град.
Тази победа била тържество за местните и срам за Киприан. В този момент той разбрал, че има нещо по-висше,  и че вярата, която изповядвала Юстина е по-силна от неговите чародейски практики.
От този момент Киприан започнал да се убеждава, че молитвата и Кръста са оръжия в ръцете на вярващите. За да опознае по-дълбоко вярата, той се обърнал към епископа Анфим, който започнал да му преподава основите на християнството. Скоро приел християнското кръщене, а впоследствие станал епископ. Юстина получила посвещение в дяконство.
Киприан и Юстина толкова много обичали Бога, че даже гоненията срещу християните не ги поколебало в тяхната вяра. През 304 г. те били убити по нареждане на императора.

Манастир св.Киприан и Юстина в Кипър- село Менико, близо до Никозия

Церковь Киприана в Менико
Преди падането на Антиохия под арабско владичество в средата на 13 в. благочестиви християни занесли в Кипър, в малката църква на с.Менико мощите на светците, където се съхраняват и до днес. Много изцеления - телесни и духовни са се случили на хората, дошли с вяра тук.

Фрагмент старинной фрески на колонне
Икона Киприана и Устиньи

неделя, 12 февруари 2017 г.

Молитва към Архангел Михаил за защитаНие срещаме най-различни хора по своя път. Не винаги тези срещи са приятни - в живота има и обиди, кавги, лъжа и измяна. Често приятели стават врагове, пожелаващи си болести и неприятности. Има и по-лоши сценарии - когато някои се обръщат към магьосници и баячки, за да навредят на другите. Най-истинска защита от подобни проблеми можем да потърсим от Небесните сили.
Молитвата към Архангел Михаил може да помогне да се предпазим от зложелатели и подобни напасти. Той се почита от Православната Църква и се счита за най-силния защитник на тялото и душата. Той е върховен главен ангел, предводител на войнствата Божии или архистраг. Ангелите воювали под неговото предводителство против демоните. По Божия заповед той помагал на евреите да се борят срещу езичниците още преди Рождество Христово. 
А когато Моисей повел еврейския народ от Египет, Архангел Михаил ги съпровождал неотменно. 
Църквата пази много чудеса, извършени от ангелите и затова иконата на Архангел Михаил е много силна защита и молитвите към неговия образ ще ни защитят от всяка неприятност.

Ако имаме нужда от защита от: лоши хора, от демони, от магии и подобни въздействия, от изкушения, от внезапно нападение и ограбване, от трагични събития.
Добре е да напишете на лист имената на всички ваши близки, за които ще молите защита, и там където е посочено име в молитвата да ги четете. 

МОЛИТВА КЪМ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ - МНОГО СИЛНА ЗАЩИТА

Господи Боже, Велики Царю Безначални!
Изпрати Господи, Твоя Архангел Михаил на помощ на Твоя раб (името) и го избави от неговите видими и невидими врагове. 
О, Господен Михаиле Архангеле! Съкрушителю на демоните, забрани на всичките ми врагове, които се борят с мене, направи ги боязливи като овце и ги съкруши като прах, развяван на вятъра.
О, Господен Велики Архангеле Михаиле!Архистраже, пръв княже на шестокрилите, войводо на Небесните сили - на Херувимите и Серафимите и на всички светии.
О, Богоугодни Архангеле! Бъди ми неизказан пазител, Велик Помощник във всички беди, скърби, печал, по пусти места и на кръстопътища. а когато плавам по реки и морета - тихо пристанище.
Избави ме, Велики Михаиле Архангеле, от всички лукави преслести.Когато викам към Тебе и призовавам Твоето Свято Име, побързай да ми помогнеш и послушай Твоя раб (името).
О, Велики Архангеле Михаиле!
Победи всички мои лукави врагове със силата на Честния и Животворящ Небесен Кръст Господен, по молитвите на Пресветата Богородица, на Светите Ангели и Светите Апостоли, на Светия Пророк Божий Илия, на Свети Велик Николай, архиепископ Мириклийски Чудотворец, на Свети Андрей Юродиви, на Светите Великомъченици Никита и Евстатий, на преподобните Отци и Светите Светители и Мъченици и на всички Свети Небесни Сили.
О, Велики Архангеле Михаиле!
Помогни на мене, грешния Твой раб (името), избави ме от земетресения, потоп, от огън и меч, от внезапна смърт, от всяко зло и от коварния враг, и от зли бури, и от лукавия сатана ме избави, Велики Михаиле Архангеле Господен, сега и всякога и во веки веков. Амин.

Кой може да иска помощ от Архангел Михаил?

Към него може да се обръща всеки човек, независимо от неговия пол, раса и възраст. Даже и най-убедения атеист може да поиска помощ, и тя няма да му бъде отказана. Той не отказва помощ на никой, който отива при него с чисто сърце.


Молитва за успокоение на душата и сърцето

Характерен признак на съвременното общество е изпадането духом.Има периоди в живота, когато нищо не се получава въпреки нашите усилия и стремежи. Една от причините е, че в душата на човек няма достатъчно равновесие и покой. На помощ в тези ситуации идват молитвите за успокоение на душата и сърцето.253
Текстът на най-силната молитва в такива ситуации е Похвалната песен в чест на Св.Богородица:
Молитва към Божията Майка

Богородице Дево, радвай се!Благодатна Мария, Господ е с Тебе!Благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, защото Си родила Спасителя на нашите души!
Достойно е наистина да Те облажаваме, Богородице, винаги блажена и пренепорочна и Майка на нашия Бог. По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово. същинска Богородица, Те величаем.

Тази молитва се чете за:

  • успокоение на нервната система
  • премахване на стреса
  • разрешаване на конфликт
  • уравновесяване на емоционалния фон

Молитвата може да се чете колкото пъти решите, в зависимост от тежестта на състоянието.

Молитви към светци

Молитва към Св. Матрона Московска

Блажена старице. Матроно Московска! Огради ме от нервната вражда, защити ме от тежката нужда! Нека моята душа да не боледува от думи, а Бог да ми прости всички грехове. Помогни ми да се успокоят моите нерви, и да спре плача с горестни сълзи!Амин!


Молитва към св. Йоан Предтеча

Кръстителю Христов, проповедниче на покаянието! Не презирай мен, който се кая, но заедно с небесните войнства моли се на Господа за мене, недостойния, който паднах в много грехове и се измъчвам от бурните помисли на моя ум. Изпълнен съм със зли дела и няма край моят греховен навик, умът ми е прикован към земните неща. Що да правя не зная, и при кого да отида, за да бъде спасена душата ми, освен при тебе, свети Йоане, едноимен на благодатта, защото зная, че ти пред Господа след Света Богородица си най-велик измежду всички родени на земята. Ти се удостои да се докоснеш до главата на Царя Христа - Божия Агнец, Който взе греховете на света, моли Го за моята грешна душа, та поне отсега да понеса благото Му иго и да получа наградата с последните. О, Кръстителю Христов, досточтими Предтече, първи мъчениче, наставниче и учителю на чистотата и ближни Христов приятелю! На теб се моля, при теб прибягвам: не ме отхвърляй от твоята закрила, но подигни мене, падналия в много грехове. Обнови душата ми чрез покаяние, като с второ кръщение.Очисти мене осквернения от греховете и ми помогни да вляза в Небесното царство, дето нищо нечисто не влиза. Амин!

 Святой Иоанн Креститель


Най-важното е искрено да вярваме в чудотворните сили на светците, на които се молим. Към с светците можем да се обръщаме по всяко време, също е добре да посетим църква, където искрено да се помолим за помощ.
Ако имате много стрес и несгоди, четете молитвения текст и той ще ви даде сила и енергия за преодоляването им.

неделя, 22 януари 2017 г.

Августовска икона на Божията Майка

Икона Божьей Матери «Августовская»
Иконата на Божията Майка "Августовска" или точното и название "Икона на Пресвета Богородица, явила се на героите-войни" е изографисана по указание на руския император Николай II, в памет на чудното явяване на Небесната Царица пред руски воини през 1914 г. преди Варшавско- Ивангородската операция и битката при град Августов, Сувалска губерния на Руската империя. (сега територия в източна Полша).


Според разказа на очевидци (казаци, войници и офицери) през нощта на 7 срещу 8 септември те видели на небето Божията Майка, като в едната си ръка Тя държала бебето Иисус, а с другата ръка сочела на запад. Главата на Богородица и  Богомладенеца били обкръжени с венци от звезди. Фигурата на Божията Майка не била видна цялата - все едно краката И били скрити от пелена. Била облечена в бяла роба, която сияела. Лицето И било спокойно, а не строго, по-скоро ласкаво. След това видението започнало да избледнява и на негово място се появил наклонен кръст, направен все едно от облаци. Той изчезнал постепенно, а на негово място засияла ярка звезда. Общо явлението траело около 15 минути.

 След това се разгоряло голямо сражение при град Августов, което завършило с победа. Всички свидетели на видението останали живи и никой не загинал.
Съобщения за нея се появили в светската и в църковната преса.
Вестник "Борсови новини", 25 септември 1914 г.:"Изключително интересно писмо получихме от ген. Ш., командващ войските на пруския фронт. Писмото е написано на 18 септември, в навечерието на битката при Августов.. Ето и извадки от писмото:" След нашето отстъпление офицер от нашата армия станал свидетел на следното явление, заедно с цялото поделение. Те точно се установили в лагера. Било 11 часа вечерта. Тогава дежурния постови, с побледняло лице отишъл при него и му казал:" Ваше благородие, елате!". Поручик Р. го последвал, и тогава видял на небето Божията Майка с Иисус Христос в едната Си ръка, а с другата сочела на Запад. Всички войници стояли на колене и се молили. Явлението стояло дълго, след което се променило под формата на сияен кръст, и изчезнало. "
Битката при Августов в следващите дни завършила с победа.
Медицинска сестра разказва следния знаменателен случай: "Една сутрин в нашия лазарет дойде бледен и изморен войник - Какво ти има? Ранен ли си? - Не.- Болен?- Не.Какво се е случило с теб? Защо дойде?- Има ли място при вас само да отдъхна? - Бях на предни позиции. Нашата рота попадна под кръстосан огън. А немците не пестят снаряди. Битката продължи час-два и моите другари един по един предадоха Богу дух. По едно време се огледах - бях останал единствено аз - всички бяха мъртви. Изпаднах в ужас и започнах да мисля как ще дойдат немците, ще ме хванат и ще започнат да ме измъчват. Вече се смрачаваше, огледах се и единственото, което можех да направя е да се скрия между телата на мъртвите ми другари. Лежах така, докато настъпи нощта, след което станах и реших да тръгна и да търся наши войски. Тъкмо тръгвах, когато видях светлина. Гледам по полето върви самата Божия Майка. Минава покрай мъртвите ми другари и на главата на всеки слага венец.Понеже вече беше много тъмно видях как венците светиха.
Напълно замръзнах на местото си. Божията Майка дойде при мен и посочвайки на Север ми каза:
"Отивай натам, към своите. Не се страхувай! Смело върви по този път. Няма да падне косъм от теб."
Тръгнах по посочения път. Сраженията не преставаха. Около мен летяха куршуми, но нито един не ме докосна, и достигнах до тук. Нека да отдъхна за малко.
Августовская икона Божией Матери

Донските казаци, които се биели на Северозападния фронт също видели Божията Майка. Техните имена, за съжаление, без фамилии са отпечатани върху  оцелелите по чудо икони. В продължение на много години те са били внимателно съхранявани на Дон, по средното му течение в казашки села и стопанства. През последните години, някои от тях са били върнати на Църквата .Ето как предава видението, на което станали свидетели казаците Анна Артемова: "Нашите казаци попаднали под обсада. Били в тъмна гора, и нищо не се виждало. Те започнали силно да се молят.И в този момент пред тях се появил светещ облак, а в него стояла Божията Майка. Тя им указала с ръка посоката, към която да тръгнат. След видението конете сами намерили изхода от гората и казаците се прибрали живи и здрави.По нареждане на Императора Светият Синод сформирал комисия за разследване на чудното явление. През 1915 година се появила първата икона с този сюжет, а отзад били изброени имената на 50 казашки войни, станали свидетели на събитието. Процесът бил прекратен след 1917 г, при идването на съветската власт.
Много икони, пресъздаващи чудното явление се намират в Полша, Беларус, Русия, Украйна. Към момента се известни около 50 запазени икони, въпреки многото унищожени икони при идването на съветската власт. От 2008 г. Руската църква официално отбелязва деня на Августовската икона на 1 септември.

Августовская икона Божией Матери

неделя, 11 декември 2016 г.

Богородица "Акатистна"или Похвала на Божията Майка

Съществуват няколко разновидности на Богородична икона с името Акатистна.

Икона на Божията Майка Акатистна - манастир Дионсиат, АтонВ манастира Дионсиат на Атон се намира чудотворната икона на Богородица, известна като Акатистна ("Приветствие на Богородица", "Похвала на Богородица" или "Мироточива").
Най-старата на Атон чудотворна икона се намира иконостаса в левия придел на главния храм на Дионсиатската обител. Според древното манастирско предание, това е една от 70-те икони, изографисани от евангелиста Лука. Тя е направена не с бои, а с восък от мастика /храст, който расте в топлите ширини) и образа е размит от изтичането на миро. Размерите на иконата са малки - 33 на 27.5 см.
Тази икона държал в ръцете си константинополския патриарх Сергей Първи, като обходил стените на обсадения от аварите Константинопол(624 г). Със застъпничеството на Божията Майка, градът бил спасен. Пред тази икона бил извършен за пръв път Акатист на Божията Майка.
Също така по време на освобождението на Константинопол от кръстоносците, иконата била начело на войската на император Михаил 8 Палеолог. Иконата била подарена на манастира в чест на неговото построяване през 1337 г.
С Акатистната икона са свързани с много чудеса. През 1592 г. иконата била похитена от пирати и върната почти веднага на манастира, след като в открито море Божията Майка се явила в съня на капитана на кораба и му казала:"Защо ме постави в тъмница, лукави човече? Отведи ме в моето жилище!".Пиратът не обърнал внимание на съня и продължил своя път напред.Изведнъж в морето се разразила страшна буря, и тогава пирата си спомнил за съня. Той потърсил сандъка, в който била иконата и с ужас видял, че сандъка е разбит, а иконата е с размит образ от потекло миро. Пиратът взел иконата в ръце и бурята престанала моментално. Тогава пиратите обърнали кораба и потеглили обратно към манастира. Върнали иконата, а двама от тях приели християнската вяра и станали монаси.През 1767 г. иконата била отново похитена, но този път от турски разбойници. Те били задържани от гръцки пастири и иконата била предадена на остров Скопелос. Местните жители искали да задържат иконата при себе си. Скоро на острова се разразила епидемия и местните жители върнали иконата обратно в Атон.
В придела, където се намира чудотворната икона се служи литургия ежедневно, а всяка вечер пред светия образ се отслужва Акатист на Божията Майка. На големи празници - Великден, Рождество Богородично и Рождество на Йоан Предтеча иконата се изнася в ковчеже пред лявата колона на църквата.
Сребърната позлатена риза , съгласно надписите на нея е направена от майстор Георги през 1786 г. и е принесена в дар на манастира.


Акатистна Хиляндарска икона на Божията Майка - Хиляндарски манастир, Атон 

Икона Божией Матери Акафистная

Иконата Акатистна на Божията Майка се намира в иконостаса на главния храм на манастира Въведение на Пресвета Богородица.За бързата и помощ, монасите също така я наричат Скоропослушница. 
Данни за появата на този чудотворен образ в Хиляндарската обител не са се запазили до днес. Първото споменаване за нея е от края на 12 век, когато св.Сава Сръбски с помощта на иконата намерил съкровище и това позволило завършването на манастира. 
През 1837 г. по непредпазливост в манастира избухнал пожар и започнал да гори иконостаса, където се намирала иконата. Монасите започнали да се молят на Божията Майка, да бъде спасен Нейния образ. Иконата изобщо не пострадала от пожара. След тази случка пред иконата се отслужил Акатист и оттогава тя получила името Акатистна.

Икона на Божията Майка Зографско-Акатистна - Зографски манастир, АтонИконата е известна още с името Предвестителка. Римските папи по всякакъв начин се опитвали да подчинят под своята власт Православния изток и някои от гръцките императори им помагали в това. Латинците искали най-напред да подчинят Света Гора. Те отишли там на място и започнали да се опитват да склоняват монасите към подчинение. Имало и случаи на подчинение, но болшинството от монасите твърдо устоявали православната вяра.
В близост до Зографската обител живеел старец в уединение. По време на молитва пред Божията Майка, той чул глас:"Радвай се и ти, старче Божий!" Старецът затреперил от страх. "Не се бой, - продължил гласа от иконата- "но иди по-бързо в манастира и обяви на братята и игумена, че моите врагове са близо.Който е слаб в духа на търпение, той ще се скрие, докато мине опасността, но тези които желаят страдалчески венец, нека да останат."
Старецът побягнал към манастира с иконата в ръце. Той разказал на братята и игумена всичко, което чул. Една част от братята се скрили в планината, а в манастира останали 26 братя, заедно със стареца.Те се заключили в кулата на манастира  Латинците скоро дошли и започнали да увещават братята да склонят и да приемат католическата вяра и да признаят папата като глава на Църквата, обещавайки им злато и всякакви милости.
"При нас главата на Църквата е Христос- отговорили монасите от кулата- и ние по-скоро ще умрем, отколкото да позволим да се оскверни светостта това място с вашето насилие. "Тогава умирайте!" с ярост възкликнали латинците и запалили кулата. Всички монаси загинали. Това се случило на 10 октомври 1276 г. Иконата, от която стареца чул гласа била открита невредима под опожарената кула.

четвъртък, 24 ноември 2016 г.

Света Екатерина - покровителка на знанието и учението; за омъжване и раждане на дете


Свързано изображение
Света Екатерина Александрийска живяла в 3 век. Дъщеря на знатни родители, тя се отличавала с рядка красота, буден ум, стремеж към истината и непоколебима вяра в Христос. Тя е небесна покровителка на учението и знанията. Молят я за помощ и ученици, и преподаватели.

Как защитава иконата
Иконата на св.Екатерина защитава от грешки, които могат да провалят живота на човека и да погубят неговата душа. Светият образ укрепва вярата и става преграда пред опасностите. Жените, чиято покровителка е света Екатерина придобиват смисъл  на живота си, стават спокойни и умиротворени. Иконата носи благополучие на семейството и защитава семейството от разпадане.

За какво помага иконата 
Иконата на света Екатерина Александрийска помага на тези, които се стремят към знание. Обърнете се към нея, ако искате добро образование. Тя помага при изучаването на всякакви науки, особено при изучаването на чужди езици и математика. Много учебни заведения в Европа носят името на света Екатерина. Прокурори и съдии молят за поддръжка в съдебните дела. На света Екатерина се молят за омъжване и раждане на дете.

                                                          Молитва към св.Екатерина                                            
  О, света Екатерина, дево и мъченице, истинска Христова невесто!Молим те, като приела особена благодат от твоя Жених, пресладкия Иисус, както си посрамила прелъстяването на мъчителя с твоята мъдрост, победила си петдесетте витии, и си ги напоила с небесното учение, просветлявайки ги със светлината на истинската вяра, така изпроси и за нас същата Божия премъдрост, та и ние, като разсечем всички козни  на адовия мъчител и презрем суетния свят и плътска съблазън, да се удостоим с Божествената слава, и да станем достойни проводници на  светата  наша православна вяра, и така заедно да възхвалим и прославим в небесната скиня нашия Господ Иисус Христос, с Отца и Светия Дух във вечни векове. Амин.  
                                                                                                                                                                                                                                 Манастир в България                                                              Българевският манастир „Св. вмчца Екатерина“, който е единственият посветен на тази светица в България, се намира в село Българево, на 6 км от Каварна..Основан е през 2008 г. В него има мощи на св.Екатерина, донесени от Русия.                                                                                 
                                                                  Българевски манастир                    
                                                                                                                                       
Житие на св.Екатерина


Света  Екатерина се родила в Александрия и била дъщеря на царя на александрийски Египет, Константин, Празникът се празнува на 24 ноември.
Света Екатерина била надарена с голяма красота и познавала  гръцката философия, медицина, риторика и логика. Всички млади мъже от околията, както и от  царското семейство искали ръката и, но нито един от тях не бил избран от нея. Тя заявила на своите родители, че е съгласна да се омъжи само за този, който е по- славен, по-богат, по-хубав и по-мъдър от нея. 

Нейната майка, вярваща тайно в Христос, я изпратила за съвет при своя духовен отец – свят старец, който живеел в пещера, недалече от града. Като я изслушал, старецът и разказал, че познава познава някой, който я превъзхожда във всичко това и и подарил икона на  Пресвета Богородица и Христос. 

Екатерина се молела цяла вечер; и нейните молитви били чути, и се явила Пресвета Богородица, Която Го помолила Сина си да погледне младата девойка пред Него. Но Детето обърнало глава, за да не гледа Екатерина, казвайки, че тя е горделива, нейните предци са недостойни, не е измита с водата на Светото Кръщение и не е белязана  с печата на Светият Дух. Натъжена, Екатерина се върнала при стареца; за да я научи на правата вяра и да я научи да се моли. Старецът я покръстил в името на Христа. И още веднъж света Екатерина имала визита от Пресвета Богородица и Христос. Но този път Господ нежно я погледнал , давайки и пръстен – чудесен подарък за небесен брак. Като се събудила на сутринта тя видяла пръстена на ръката си. 

В това време и самият император Максимилян бил в  Александрия, по случай тържествата за езически  празник. Поради това, много жертвени животни били приготвени по случай празника.. Гледайки на тази неправда, изпълнена с љубов и вяра, Екатерина отишла при императора. Тя разказала за своята вяра в единствения Бог и  разобличила грешките на езичниците. С цел да я убеди къде греши, императорът повикал петдесет мъдреци, за да спорят с нея и да я посрамят. Но Екатерина победила в спора. Разярен, императора наредил всички мъдреци да бъдат изгорени. По молитвите на Света Екатерина всички мъдреци приели Христовата вяра и станали християни. Императорът, като видял това разбрал, че няма да я накара да смени вярата си по този начин. Затова започнал да я и разказва за своите богатства и и слава. Но след като тя остро го отбила, той я хвърлил в затвора. Съпругата на императора била възхитена от Екатерина, и също приела хреитиянската вяра. В най-трудните моменти на своето мъченичество и се явил ангел Господен, а след това и Самия Господ Христос. След многото мъчения тя била убита в нейната 18 годишнина. Чудотворните мощи на Света Екатерина почиват на Синай в манастира Света Екатерина. Монастырь Святой Екатерины Манастирът е един от най-древните манастири, построен от император Юстиниян през 4 век в подножието на планината Синай, известна като планината на Моисей.Съгласно Стария Завет на върха на планината Бог явил на пророка Моисей Своето Откровение за 10 Божи Заповеди. Часовня на вершине горы МоисеяВ параклиса Св.Троица, разположен на върха на планината се пази камъка, който Господ превърнал в Скрижал. Тук се намират и много други светини, които привличат много поклонници. До върха се стига по два начина: изсечените в скалите стъпала 3750  или известна като Стълбата на Покаянието или Камилската пътека, която била направена през 19 век за тези, за които древния път бил непосилен - една част от трасето се изминава с камили.Първоначално манастира се казвал Преображение или Неопалима Къпина.През 11 век, във връзка с почитанието към св.Екатерина , манастира бил наречен на нейно име. Първите заселници в тази свята земя били отшелници, които живеели в пещерите през 3 век. Само в празнични дни те се събирали около Неопалимата Къпина и извършвали богослужения. Неопалима Къпина в Стария Завет е горящ, но не изгарящ храст, в който Бог се явил на Моисей, който пасял овце в местността. Неопалимая КупинаКогато Моисей се приближил да види какво се случва, Бог го призовал да изведе народа на Израил от Египет в Обетованата земя. Неопалимата Къпина е един от старозаветните символи, Куст Неопалимой Купиныуказващи за явяването на Божията Майка.  В манастира се пазят мощите на св.Екатерина - главата и десницата.