петък, 28 ноември 2014 г.

Икона на Света Богородица "Домостроителка" или Икономка - за разрешаване на материални въпроси, за защита на бизнеса, за преодоляване на финансовите неуредици, за спасяване от безпаричие


На Света Гора, в лаврата на св.Атанасий има уникална икона на Богородица "Икономка", към която се стичат хора от всички краища на света с надеждата да намерят защита от финансовата криза. Атонската икона "Икономка" става особено популярна по време на кризата и нейните копия се разпространяват по всички краища на света. На тази икона Пречистата е изобразена като седяща на престол. В скута и, е Предвечният Младенец. От дясната страна на престола е св.Михаил Синадски, а от лявата - свети Атанасий. И двамата са застанали в молитвено положение, а св.Атанасий държи в ръцете си образа на своята лавра.

За какво помага иконата на Божията Майка

Небесната Царица разрешава не само за нашите духовни проблеми, но също така се грижи и за нашето материално благополучие. На нея можем да се молим за материалния просперитет в семейството и за успех в бизнеса и търговията. Божията Майка милостиво приема разкаянието и молбите за помощ както от обикновените хора, така и от крупни бизнесмени. Обсипвайки със Своята благодат Божията Майка по равно дарява всеки, който се обръща към Нея за помощ.
В кризисни дни, в нужда и бедност, при страх от уволнение, в униние и тревога четете думите на древната молитва, преведени на български. Четете и молете Божията Майка за помощ, уповавайки се на Нейното милосърдие, и помощта непременно ще дойде. След молитвата можете да се обърнете със свои думи към Пресветата Майка с всякаква молба. Най-важното е вярата да бъде искрена,помислите чисти и думите да идват от дълбината на душата. 

Молитва
О, Пречиста Владичице Богородице, Всечестна наша и на всички православни манастири с монашеско житие, намиращи се на Света Гора и по целия свят, Майко Игуменийо! Приеми смирените ни молитви и ги принеси пред Всещедрия наш Бог, та да спаси душите ни по Неговата благодат. Погледни ни с милосърдното Си око и извърши Сама в Господа нашето спасение, понеже без милостта на нашия Спасител и без Твоето свято ходатайство за нас, ние окаяните, не ще можем да изработим нашето спасение, тъй като окаляхме живота си със светски суети, а времето на Христовата жътва наближава и денят на Страшния Съд чука на вратата. А ние, окаяните заради нехайството си погиваме в греховната бездна според казаното на светите Отци - първоначалници на ангелското в плът житие, че последните монаси по нехайство на житието си ще се уподобят на миряните,което и се сбъдва днес, тъй като монашеството ни плува с житието си в житейското море сред силни бури и лошо време; защото нашите свети манастири са потънали в прах заради греховете ни. Всеблагият наш Господ благоволи да стане така, и ние недостойните, нямаме къде глава да подслоним. О, пресладка наша Майко Игуменийо. Събери ни, пръснатото Христово стадо, в едно и спаси всички православни християни, удостой ни с райски живот заедно с ангелите и с всички светии в Царството на Христа, нашия Бог, на Когото, заедно с Безначалния Отец и с Пресветия, Благ и Животворящ Дух подобават чест и слава във вечните векове. Амин.

История на иконата
Когато св.Атанасий строил лаврата си, при него отвсякъде се стичали множество монаси, привличани от висотата и строгостта на подвизите му. Св.Атанасий приемал с любов и радост всички, които идвали при него, и се трудил заедно с тях. През една година имало слаба реколта и в лаврата настъпил такъв глад, че братята на св.Атанасий един по един си разотишли, така че накрая в лаврата останал само той. Колкото и силен да бил светията в подвизите си, колкото и твърд да бил в духа на търпението, гладът все пак победил и него. Твърдостта на духа му се разколебала, той решил да напусне лаврата и да отиде на друго място. Една сутрин старецът с железния си жезъл унило тръгнал към Карея. Два часа вървял по пътя, накрая се уморил и тъкмо щял да седне на крайпътен камък, когато насреща му се показала жена, покрита с небесносиньо покривало. 
-Откъде се появи тази жена? -попитал се той- Та нали достъпът на жени тук е невъзможен!
Удивлявайки се на това видение, св.Атанасий тръгнал срещу Непознатата. 
-Къде отиваш старче?- скромно го попитала Непознатата, щом се изравнила с него. 
-Коя си Ти и как си дошла тук?-попитал старецът Непознатата. -И за какво Ти е да знаеш къде отивам? Виждаш, че съм тукашен монах, какво повече ти трябва?
-Щом си монах - отговорила Непознатата, - трябва да отговаряш по друг начин,а не като обикновените хора. И трябва да бъдеш простодушен, доверчив и скромен. Желая да знам къде отиваш. Знам за мъката ти и за всичко, което стана с теб. Мога да ти помогна. Но най-напред желая да чуя от теб самия къде отиваш. 
Удивен от думите на тайнствената Непозната, свети Атанасий и разказал за бедата си.
-И не си понесъл това? - възразила Непознатата. - Заради насъщния къшей хляб напускаш своята обител, която трябва да бъде славна от род в род. Това в духа на монашеството ли е?А къде е вярата ти? Върни се -продължила Тя.-Аз ще ти помогна. Всичко ще ти бъде дарено в изобилие, само не напускай своето уединение, което ще се прослави и ще заеме първо място между всички възникнали тук манастири.
-Но Коя си Ти? - попитал изуменият Атанасий Жената.
-Тази, на Чието име посвещаваш обителта си. Аз съм Майката на твоя Господ - отговорила Непознатата.
Свети Атанасий Я погледнал недоверчиво и със съмнение и казал:
-.Боя се да повярвам, тъй като и врагът се преобразява в ангел на светлината. С какво ще ме убедиш в истинността на думите Си?
-Виждаш ли тази скала? - отговорила Непознатата.- Удари по нея с жезъла си и ще разбереш Кой говори с теб. Само знай, че отсега нататък завинаги оставам Икономка на твоята лавра. Свети Атанасий ударил с жезъла си по посочената му скала. Тя се разцепила като от мълния и от пукнатината и бликнал извор. Поразен от това чудо, свети Атанасий се обърнал, за да се хвърли в нозете на божествената Непозната, но Нея вече Я нямало. Оттогава този извор тече целебно и изобилно до сега, на разстояние два часа път пеша от лаврата. Намира се близо до морето, в дива и пустинна гора. 

Koгато св.Атанасий се върнал в Лаврата, намерил изпразнените по-рано съдове и складове пълни с всичко необходимо. Казват, че някои от тези съдове се намират и досега в лаврата. Скоро след този случай в лаврата отново се събрали множество братя. 
Св.Атанасий бил удостоен и втори път през земния си живот да получи доказателство за това, че Небесната Владичица благоволи към неговата обител и се грижи за нея. Монах Матей, по време на утринно богослужение бил удостоен да види Небесната Царица. Тя влязла в храма с двама ангели и започнала да минава покрай всекиго от братята, при което Матей  забелязал, че Тя раздавала на всички монети с различна стойност в зависимост от това кой с какво усърдие се молел. Сам очевидецът бил удостоен да приеме няколко монети от пречистите ръце на Божията Майка. 
На мястото  на явяването на Божията Майка край извора, в памет на това явяване и в Нейна чест е съградена малка църква с неугасимо кандило пред икона, изобразяваща станалото тук чудо. 

Чудеса
Известно е, че един от най-богатите хора на ХХ век - милиардера Аристотел Онасис се отнасял с трепетно почтение пред иконата Богородица "Икономиса". Нееднократно на Атон, за да се поклони на иконата е ходил и принц Чарлз. Атонският монах - отец Марио разказва за множество чудеса, които се случвали пред чудотворната икона. Божията Майка милостиво приема разкаянието в греховете и молбите за помощ, както на обикновените хора, така и на крупните бизнесмени. Покривайки ни със своята милост, Божията Майка дарява всички, които се обръщат към Нея по равно - нали фалита на голямо предприятие ще е беда не само за неговия собственик, но ще се превърне в беда и за работниците и техните семейства.
В наши дни светият образ на иконата "Домостроителка" е особено нужен и важен за нас: всички се намираме в нелеки икономически условия и искаме да получим подкрепа от всички, които  ни обичат и се грижат за нас. 

От летописите на с.Горелово

В началото на 19 в. група силно вярващи християни от с.Горелово, Смоленска област се отправили на поклонническо пътуване до Атон. Като отишли на Света Гора, посетили много манастири и се поклонили на много светини. Една нощ  най-възрастния мъж от групата сънувал следния сън: в тяхното родно село имало голям пожар, изгорели всички поля, загинал целия добитък, всички жители останали без залък хляб, в очакване на гладна смърт. В един момент, небето се разделило и се появила прекрасна жена, Която стояла на облак. От Нея струяла светлина - Тя само протегнала ръце над горящото село и веднага завалял дъжд. В този момент се появили реколта и хляб, а спусналите се от небето ангели дарявали на хората ароматни плодове. 
Човекът разказал на своите приятели своя сън за страшната беда, която се случила в тяхното село и те отишли за съвет при настоятеля на манастира, в който нощували. Той ги изслушал и ги завел при чудотворния образ, който се намирал в една от обителите на манастира. 
Три дни се молили поклонниците, три дни молили да бъде запазен техния роден край от глад и мор. И веднага им бил изпратен знак - на третия ден, докато се молили в храма влязъл бял гълъб, и едно перо от него паднало до тях. Разбрали, че е време да се връщат у дома. 
Когато се върнали в селото си, хората започнали да им разказват как се е случила страшна суша, цялото жито и реколта били изгорели от силното слънце. Започнали да измират и животните, и хората изгубили надежда. Изведнъж се случило чудо - от небето плиснал дъжд, и валял три дни, без да спира. Когато спряло да вали, реколтата се съживила, а на есен хората събрали най-богатата реколта някога. 
В селото бил построен храм, в почит към Божията Майка. 

От дневника на писателя Г.Н.
В дневника на писател от Петербург в края на 18 в. има описана чудна история, случила се на техните съседи. По това време писателя живял под наем в къща, а в съседната стая живели майка и дъщеря. Младата жена била шивачка и по цял ден шиела, а момиченцето си играело с котето на хазяите. Но майката се разболяла, скромните спестявания бързо свършили, а тя не можела да работи и с всеки изминал ден нищетата ставала все по-голяма. От гладна смърт ги спасявали техните съседи. Есента идвала, трябвали и дърва за отопление. Жената се топяла от болестта с часове, нямала никакви сили, и единствено можела да се моли да се Богородица. Един ден, като излизал да си купи цигари, писателя срещнал пред къщата достолепна жена, облечена обикновено, но чисто и спретнато, а лицето и било полузакрито с покривало. Жената не била от квартирантите в къщата, а като се връщал видял как жената излиза от стаята на шивачката. Като влязъл в стаята си, той веднага отишъл до прозореца, за да види жената, но от нея нямало и следа:"Сякаш се разтвори във въздуха".  
Малко след това той отишъл в стаята на съседката, защото го зачоплило любопитството и видял следната картина: болната жена кротко спяла, с порозовели бузи, а момиченцето стояло на леглото, в краката на майка си и гризело голяма червена ябълка. И най-удивителното: в стаята било топло, в печката горял огън, а до нея имало дърва. До главата на жената имало малка икона. Писателят я взел, и прочел името и: "Икономка". От този ден нататък, жената започнала да се поправя, отново започнала да работи, и да изкарва прехрана за семейството. Когато я питали за жената, която я посетила в онзи ден, тя казвала: "Божията Майка дойде и ни спаси по моите молитви". В неделите, заедно с дъщеря си ходили в църквата и отслужвали молебен пред Божията Майка. В храма тя срещнала и своя бъдещ мъж - благочестив вдовец, който се влюбил в нея. Така Богородица устроила нейната съдба.


сем.Мирошченко, гр.Краснодар:
Миналата година моето семество тегли голям кредит за строеж на дом. Бяхме сигурни, че ще се справим, но дойде кризата. Намалиха ни заплатите, вдигнаха ни лихвите по кредита, поскъпнаха строителните материали и строителството спря. С молитвите към Божията Майка "Домостроителка" се разрешиха всички наши проблеми - на съпруга ми му предложиха допълнителна работа, по-добре заплатена от основаната му работа, баща ми успя да договори намаление на лихвата, а когато отидоха да купят строителни материали, ги взеха с 50% отстъпка, заради промоция в магазина. Така ние почти приключваме със строителството и скоро ще се пренесем в новия дом. В най-голямата стая на почетно място ще поставим иконата на Богородица "Домостроителка", която ни помагаше в трудните времена.

Михаил, бизнесмен от гр.Самара:
Сега от всички страни чувам "криза, криза" - по телевизията, в пресата, тази дума е в разговорите на хората постоянно. А мен кризата въобще не ме докосна, и знаете ли защо?От самото начало, когато реших да стартирам собствен бизнес поисках благословията на Господ и Неговата Пречиста Майка. Когато разговарях със свещенника в църквата, той ме посъветва да си взема иконата на Божията Майка "Домостроителка", която помага от древни времена на хората във финансовите дела. 
В работата държа на чесността, и винаги се обръщам с молитва за помощ или с благодарствена молитва към иконата на Божията Майка "Домостроителка". Дарявам част от приходите си в църквата и за благотворителни дела.


Ден на почитание

5 юли

Няма коментари:

Публикуване на коментар