събота, 1 февруари 2014 г.

Св.Козма и Дамян - За изцеление от недъзи и лечебна помощ; за здраво семейство; за встъпване в брак

Свети безсребърници Козма и Дамян се почитат от древни времена заради способността им да изцеляват от недъзите и да оказват лечебна помощ. Тях също ги наричат покровители на книжовното учение. Освен това те били почитани и като покровители на ковачите.

Как защитава иконата?
Искрената молитва пред иконата на Св.Козма и Дамян защитава от недостиг на сили при просвещение, особено при обучението на малки деца, от духовни и телесни недъзи, при тежки болести. Пред иконата се молят за целостта на домашното огнище. За здравина на брака за тези, на които предстои сключване на брак, защото св.Козма и Дамян се считат за покровители на ковачите и те се призовават да се "скове сватбата".

За какво помага иконата?
В църковната история са известни три двойки светии с тези имена, живели по едно и също време: Козма и Дамян Асийски, Козма и Дамян Римски, Козма и Дамян Аравийски. Те се ползват с голяма любов сред православните християни и към тях се обръщат с много молби за тяхното свято застъпничество.
Козма и Дамян Асийски са известни в Гърция като помощници в постигането на книжовна грамота.
Козма и Дамян Аравийски се считат за покровители на ковачите и ковашкото дело -  тях ги наричали още Божии ковачи.В деня на Козма и Дамян ковачите не работили, защото са смятали, че е грехота да се работи в деня на празника на техните покровители. Те се смятат за покровители на брака.
Но главното, за което най-много молили Козма и Дамян, лекарите безсребърници от Рим и Козма и Дамян Аравийски е душевно и телесно изцеление, заради многото извършени от тях изцеления и целителски чудеса.


МОЛИТВА към Светите безсребърници:

Като страдам тежк
о от моята болест, аз (името) прибягвам към вас, свети чудотворци и изцелители Козма и Дамяне,защото вие проповядвахте, че душевния недъг е по-тежък от всички недъзи на тялото и че когато душата боледува от грехове, често пъти и тялото пада в болест.
Зная, че чрез болестите си човек се очиства от греховете си.
И тъй, свети чудотворци, помолете Господа да ми дарува прощение на прегрешенията ми и понеже съм слаб и безпомощен, и силите ми в болестта са изтощени, да не допусна да изпадна в униние и да загина.
Побързайте да ми помогнете, свети изцелители,та като оздравея, да премина дните си в покаяние,да свърша в мир моя живот и в съдния ден да застана неосъдно пред лицето на страшния Съдия на вселената - сърцеведеца Бога, Когото да възпявам и славя винаги и во веки. Амин! (прекръстете се три пъти)


Дни на св. Козма и Дамян

Православната църква почита 3 двойки безсребърници Св.Козма и Дамян.
Празници:
Козма и Дамян Асийски - 1 ноември
Козма и Дамян Римски - 1 юли
Козма и Дамян Аравийски - 17 октомври


Манастири Св.Козма и Дамян в България


Кукленски манастир Св.Козма и Дамян
Разположен на 2 километра югозападно от град Куклен, Област Пловдив и на около 10 километра западно от Асенвград. Разположен е в живописните гънки на дела Чернатица от Западните Родопи.
Построен е до извор с лековита вода. Лечебните свойства на тази вода са били познати още от времето на древните траки. Народното име на манастира е „Свети Врачoве“. Посветен е на светите лечители Козма и Дамян. В манастира се пази като ценна реликва ръката на Свети Козма. Към манастира има и малка църква, за която се смята, че е една от най-старите християнски църкви в България.Манастир Св. Св. Безсребреници Козма и Дамян Сандански
Манастир Св. Св. Безсребреници Козма и Дамян носи със себе си вече 1600-годишна история. Тази свята обител е разположена в Югоизточна България, като от град Сандански я делят само два километра в северна посока.
Историческите извори свидетелстват за съществуването на Св. Св. Безсребреници Козма и Дамян на това място още някъде през 4 и 5 век. Тогава комплексът се е състоял от манастир с прилежаща църква. Смята се, че тук са живели двамата братя Св. Св. Козма и Дамян, които са помагали на хората да се излекуват от своите болести най-вече благодарение на помощта на намиращият се в близост минерален извор „Мирото”, който съществува и до днес като част от Огняновските минерални извори.
Според преданието на каквито и болни хора или животни да възлагали ръце, те веднага оздравявали напълно. Тези изкусни целители не вземали от никого пари за лечението и поради тази причина били наречени "безсребреници". Единственото, което се опитвали да внушат с чудодейните си лечения било вярата в Христа у хората.
Двамата братя имали голямо състояние, което било налседствено от предците и получено от родителите имущество. Те го продавали, раздавали на бедните и нуждаещите се; хранели гладните, обличалиголите; с една дума, проявявали милосърдие към всички бедни и нямащи.
Когато изцелявали бедните, те обикновено им казвали така: Ние само възлагаме ръце върху вас и нищо не можем да направим със своята собствена сила, а всичко извършва всемогъщата сила на Единия истинен Бог и Господ Иисус Христос; ако повярвате в Него и не се усъмните, веднага ще оздравеете.
Светите лечители – безсребреници дават и името на града – Свети Врач. Това идва от превод на славянски, където Врач означава лекар подпорна стена.
По време на турското робство “Св. Св. Безсребреници Козма и Дамян” е бил съборен и опустошен, но основите, които на места личат и днес, са запасени. Това прекъсва живота в манастира, но народът не престава да го почита. Оттогава до днес всяка година на светли четвъртък след Велик ден се организира събор.
Сега съществуващият манастир Св. Св. Безсребреници Козма и Дамян, който представлява църковна постройка, е издигнат върху старите основи през 1928 г.

Житие на светите братя Козма и Дамян
Православната Църква почита 3 двойки светци, живели в различни места, по различно време: Козма и Дамян Асийски -  14 ноември, Козма и Дамян от Рим - 14 юли и Козма и Дамян Аравикйски - 30 октомври. 
Братята живели в Рим, в 3 век. Техните родители християни ги възпитавали в любов към Бога. Те ходили от град на град и изцелявали безвъзмездно болните. Понеже чудодейните изцеления приобщавали към християнската вяра много хора, римските власти, недоволни от това решили да ги заловят. Християните укривали братята, но след като били заловени много невинни жители, те решили да се предадат. Братята били хвърлени в тъмница, след което ги изправили на съд. Те били изправени пред император Карин, който ги призовавал да се обърнат към езическата вяра. След време императорът получил много силно схващане на врата, дотолкова, че не можел да се обърне. Той отишъл при двамата братя, в тъмницата и ги помолил да го излекуват с Господнята молитва. След молитвата императорът бил излекуван, а Дамян и Козма пуснати на свобода, продължили с лекарската практика.
Според преданието Козма и Дамян били убити от своя първоначален учител в лекарската професия, който завидил на двамата братя. Данните за живота на двамата светци датират от 283-284 г.
Козма и Дамян Асийски се родили в Мала Азия, но тяхното родно място не е известно, почти по същото време с римските братя, откъдето идва историческото объркване.
Двамата братя осиротели рано. Останала млада вдовица. тяхната майка Федотия ги възпитавала в християнско благочестие. Основното занимание на братята било лечителството. Те ходили по градове и села, и сами ходили по къщите на болните и ги лекували.
Има легенда, че ги извикали при тежко болната Паладия, от лечението на която се отказали всички лекари. По молитвите на Козма и Дамян и благодарение на своята вяра Паладия се излекувала и дарила на Дамян в знак на благодарност 3 яйца в името на Животоначалната Троица. Понеже били безсребърници, братята не приемали дарове, но като чул това Дамян приел дара. 
Козма, като разбрал за това се огорчил много, решавайки, че брат му нарушил обета. На смъртния си одър, той помолил да не го погребват заедно с брат му заради това. И тогава се случлило чудо: при него дошла изцелената преди време камила, и с човешки глас казала, че брат му е приел дара заради Бог. Двамата братя били погребани заедно в Месопотамия.
Козма и Дамян Аравийски са по-почитани от католическата църква, отколкото другите братя. Те живяли по същото време, при царуването на Диоклетиан и се занимавали с лечителска дейност в пристанище Егея, а след това в римската провинция Сирия.
В това време, наместник на императора в тази провинция станал Лисий, известен със своята жестокост по отношение на християните. Виждайки каква популярност придобиват светите братя и как хората приемат тяхното учение, той заповядал да ги заловят и доведат при него. Той поискал от тях да принесат жертва на езическия олтар. Светиите не само отказали, но и отново засвидетелствали своята вяра в Христос. Лисий се ядосал и заповядал да ги пребият. след което да ги хвърлят в морето. Тогава се явил Ангел Господен, който ги извел на сушата. Лисий заключил двамата братя в тъмница, а на другия ден заповядал да бъдат изгорени на кладата, но огъня не ги докосвал. Лисий заповядал тогава да ги обезглавят с мечове, заедно с трима техни ученици. Те са погребани в град Килис, на южната граница на Турция със Сирия. Това се случило през 303 г. и скоро след това на техния гроб започнали да се случват много изцеления. 
Любовта и почитанието на трите двойки братя и в Православната, и в католическата църква са толкова силни, че историята е оставила много иконописи, фрески и скулптори.
Святые бессребреники Косма и Дамиан
Олтар на църквата Св.Лаврентий, 1505 г.


Няма коментари:

Публикуване на коментар