понеделник, 7 октомври 2013 г.

"Андронниковска" или "Гръцка" Икона на Божията Майка

Чудотворната икона на Божията Майка "Андронниковска" или "Гръцка" била домашна светиня на византийския император Андроник III Палеолог, откъдето и носи наименованието си.
На тази икона Божията Майка е изобразена самостоятелно, без Младенеца. На врата на Божията Майка отдясно има кръвотечаща рана. В долната част на иконата била направена поставка, в която се съхранявал ножа от дамаска стомана с костена дръжка, с който турчин нанесъл удар на иконата. На мястото, където попаднал ножа потекла кръв. На иконата слагали и византийски герб (двуглав орел), потвърждаващ императорския произход на образа. Иконата е с размери 25 х 35 см.

Според преданието Андронниковската икона била нарисувана от евангелиста Лука. Според съхранените документални свидетелства за тази икона Андроник дарил иконата на Монемвасийския манастир, който се намирал в Морея, където Тя останала до 19 век.

Когато през 1821 г. турците нападнали Гърция и опустошили много градове, в това число и Монемвасия, игуменът на манастира, епископ Агапий оставил всички съкровища в ръцете на завоевателите, и спасил само чудотворната икона, като я скрил в град Патра. Преди смъртта си, Агапий завещава светинята на свой роднина - руския генерален консул Власопуло. Неговият син я изпраща от Атина през 1839 г. в Одеса, с молба да бъде изпратена до руския император в Петербург.
От 1839 г. до 1868 г. иконата се намирала в Зимния дворец, от 1868 г до 1877 г. в Троицкия събор. През 1877 г. иконата била пренесена в женския манастир "Казанска икона на Божията Майка" в Тверска губерния. Въпреки че била съхранена в годините на съветската власт, иконата била открадната през 1984 г. и досега нейното местонахождение не е известно.
Ден на почитание
1 май и 22 октомври

Няма коментари:

Публикуване на коментар