понеделник, 21 октомври 2013 г.

Aнгел Хранител - при житейски трудности, при нужда от подкрепа

Ангел-хранител помага при всякакви беди. Към иконата се обръщат при сериозни затруднения в житейските дела, или когато имат нужда от подкрепа. Молитвата към ангел-хранител помага да се преодолее страха, дава увереност в ежедневните дела. Препоръчва се иконата да стои на източната стена в дома. 

Как защитава иконата?

На всеки от нас при кръщаването му се дава Ангел-Хранител - представител на небесния свят, който е с нас през целия ни живот, пази ни и защитава и предупреждава за евентуални проблеми, ако ние искрено обичаме Бога, вярваме Му, и се надяваме на Него. 

За какво помага иконата?

Молитвата пред Ангел-хранител помага във всички ежедневни дела, и след Божията Майка и светиите, към Които ние се обръщаме за помощ, нашия Ангел хранител е главен ходатай. Ако говорим образно, Ангел Хранител е нашия невидим телохранител, наставник, даден ни от Всевишния, който има задачата да ни пази през нашия живот, да моли Бог за нас. Когато четем молитва към нашия Ангел хранител осъзнато, то тогава започваме да разбираме нашата истинска отговорност за всичките си дела пред Бога и пред Неговото безплътно войнство. Ако се замислим над нейните проникновени думи, това ще ни помогне да разберем колко тясно сме свързани с ангелите - колко ги огорчаваме със своите безотговорни постъпки пред Господ, а когато проявяваме добродетели - ги радваме. 
За помощ към Ангел-Хранител можем да се обръщаме с  молба във всякакви дела, защото ангелите са нашите наставници, изпратени от Бога. Интуицията е гласа на нашия Ангел-Хранител: чрез внезапното чувство на тревога той ни предупреждава за опасност и при светло чувство на радост и благодат ни подтиква към извършване на богоугодни дела. 
Съществува утверждение, че Ангелите-Хранители винаги изразяват своята воля и предупреждение с помощта на различни знаци, знамения, пророчески сънища, видения и др. Ако човек се научи да ги разчита и разпознава, той ще бъде защитен от всякакви големи неприятности и проблеми. 
Важно е да се знае, че Ангелите-Хранители носят в себе си само любов и винаги остава тази пътеводна светлина, която води човек към благодат и Божия любов. Именно затова е важно човек да открие вътрешния диалог със своя Ангел-Хранител и ако съумее да го постигне, то ще постигне най-голямото богатство  на Земята - чиста дружба, дълга любов и чувство на хармония със себе си и окръжаващия свят.

Молитва пред иконата


Молитва към Ангел Хранител, която може да се казва във важни моменти

Ангеле Божий, мой свети защитнико, даден ми от Бога. Силно те моля: осветли деня ми, и от всяко зло ме съхрани, във всяко действие ме наставлявай, и винаги ме поставяй на пътя на спасението. Амин.

Сутрешна молитва
Светий Ангеле, който покровителстваш окаяната ми душа и изпълнения ми със страсти живот, не изоставяй мене грешния, нито отстъпвай от мене, заради невъздържанието ми. Не давай място на лукавия демон да ме завладее чрез насилване на това смъртно тяло. Укрепи бедстващата ми и слаба ръка и ме настави по пътя към спасение.
О, светий Ангеле Божий, пазителю и покровителю на окаяната ми душа и тяло, прости ми всичко, с каквото те оскърбих през всичките дни на моя живот и ако нещо съгреших през изминалата нощ, закриляй ме през днешния ден и ме запази от всякакво вражеско изкушение, та с никакъв грях да не прогневя Бога; и моли се за мене на Господа да ме утвърди в Своя страх и да ме направи достоен раб на Своята благост. Амин.

Вечерна молитва

Ангеле Христов, мой свети пазителю и покровителю на душата и тялото ми, 
прости ми всичко, каквото днес съгреших, 
и ме избави от всяко лукавство на противния ми враг, 
та с никакъв грях да не прогневя моя Бог.
Но моли се за мене грешния и недостоен раб, 
та да ме направиш достоен за благостта и милостта на Пресветата Троица, 
на Майката на моя Господ Иисус Христос и на всички светии! Амин!

Чудеса
Свидетелства за необикновена помощ, получена от неземни сили звучат от устите на различни хора от различни краища на света. Историята познава случаи, когато като по чудо хората са оживявали в самолетни катастрофи, на деца, спасени като по чудо в различни инциденти, и как някаква невидима сила ни спира от вземане на неправилни решения. 

Чудно спасяване на старец от неминуема смърт
Благочестив старец се разболял от тежка болест, която поразила белите му дробове и сърцето. Старецът се обърнал с молитва към висшите сили, и скоро те отговорили на горещата му молитва. В една нощ старецът имал видение - два Ангела му се явили и започнали да го лекуват: отначало срязали корема му, взели болните вътрешни органи, промили ги и ги върнали на мястото им. Когато на сутринта старецът се събудил, той се почуствал абсолютно здрав, а по тялото си нямал никакви следи от операция.

История за спасение на душата на разкайващ се човек
За този случай разказва св. Игнатий Брянчанинов в произведението си "Слово за смъртта". В историята се разказва за свещенник, който паднал духом, и се отвърнал от Бог. Настъпил момента на неговата смърт - свещенника лежал на смъртен одър и с ужас наблюдавал как пълчища бесове го нападат, желаейки да вземат душата му в ада. Но внезапно стаята се озарила от сияние и отчаяния грешник видял три ангела, които стъпили в спор с дяволските орди.
Бесовете държали разтворена книга, в която били описани всички грехове и злодеяния на умиращия. Тогава, нещастния свещенник изпитал чувство на дълбоко разкаяние - той започнал да изповядва греховете си един по един. В момента, в който се разкайвал за даден грях, той изчезвал веднага от книгата и там оставало празно място. Свещенникът се изповядвал дълго, докато книгата станала чисто бяла. И когато се разкаял напълно, той веднага почуствал облекчение, а заедно с това изчезнала и неговата болест. До края на живота си мъжът се молил и благодарил на ангелите за светлата помощ.Йерархия в ангелския свят

Празникът, посветен на Събора на светите ангели, е постановено да се извършва в месец ноември - деветият след месец март, първият месец от сътворението на света - като обозначение на числото на ангелските чинове, които се считат за девет от свети Дионисий Ареопагит, ученикът на свети апостол Павел, който като бил възнесен до трето небе, видял различието на чиновете на светите ангели и го обяснил на Дионисий, като на свой ученик.

Деветте ангелски чина се разделят на три йерархии - висша, средна и низша, във всяка от които има по три чина.

Първи чин

Шестокрили серафимиПървата - висшата и най-близката до Пресветата Троица йерархия - съставят серафимите, херувимите и престолите.

Серафими

Най-близо от всички до своя Творец и Създател предстоят боголюбивите шестокрилати серафими, които видял и пророк Исаия, който казва: "Около Него стояха серафими; всякой от тях имаше по шест крила" [Ис. 6:2]. Те са огнеобразни, като такива, които непосредствено предстоят пред Този, за Когото се пише: "нашият Бог е огън, който изгаря"; "престолът Му е като огнен пламък" и явяването на "славата Господня ... е като огън, който изпояжда". Предстоейки пред Господнята слава, серафимите са огневидни според казаното: "Ти правиш Ангелите Си ветрове и служителите Си огнен пламък". Те горят от любов към Бога, а и другите подбуждат към такава любов, както показва и самото им име, защото "серафим" на еврейски език означава "горящ".

Херувими
След серафимите пред всезнаещия Бог, Който живее в непристъпна светлина, предстоят в неизказана светлост многоочитите херувими, повече от другите по-нисши чинове винаги сияещи със светлината на богопознанието, със знанието на тайните Божии и дълбината на Неговата премъдрост, сами просвещавани и просвещаващи другите. Тяхното име - "херувим" - в превод от еврейски език означава проникване, разбиране или излияние на премъдростта, тъй като чрез херувимите се преподава на другите премъдростта и се подава просвещение на умните очи, за да виждат и познават Бога.

Престоли
След това пред Седящия на превисокия престол предстоят богоносните (както ги нарича свети Дионисий Ареопагит) престоли, защото на тях като на разумни престоли (както пише свети Mаксим Изповедник) разумно почива Бог. А пък престолите се наричат богоносни не по същество, но по благодатта, дадена им за тяхното служение като такива, които тайнствено и непостижимо носят в себе си Бога. Почивайки върху тях по непостижим начин, Бог извършва Своя праведен съд според казаното от Давид: "Ти седна на престола, Съднико праведний". Поради това чрез тях преимуществено се проявява Божието правосъдие: те служат на Неговото правосъдие, прославят го и изливат силата на правосъдието върху престолите на земните съдии, като помагат на царете и владетелите да извършват праведен съд.

Втори чин

В средната йерархия също се съдържат три чина на светите ангели: господства, сили и власти.

Господства
Господствата се наричат така, защото владеят над останалите чинове на ангелите, които следват след тях, сами бидейки свободни. И като са свободни от робския страх, както говори свети Дионисий Ареопагит, те доброволно и с радост служат непрестанно на Бога. Така преподават силата за благоразумно владичестване и мъдро управление на поставените на земята от Бога власти, та те добре да управляват поверените им области. След това те ни учат и да владеем чувствата, да смиряваме в себе си непотребните желания и страсти, да подчиняваме плътта на духа, да господстваме над своята воля и да бъдем по-горе от всяко изкушение.

Сили
Силите, които са изпълнени с божествена мощ, незабавно изпълняват волята на Всевишния и Всемогъщ свой Господ - Крепкия и Силния. Те вършат и превелики чудеса и преподават същата благодат на чудотворството на Божиите угодници, достойни за тази благодат, за да могат те да вършат чудеса, да изцеляват всяка болест и предвъзвестяват бъдещето. Светите сили помагат и на отрудените и обременени човеци в носенето на възложеното върху тях каквото и да било послушание и носят немощите на немощните, с което и се обяснява тяхното име - "сили". Те също така и укрепяват всеки човек в търпението, та той да не изнемогва в скърбите, но с твърд дух и мъжествено да претърпява всички беди и със смирение да благодари на Бога, Който всичко устройва за наша полза.

Власти
Властите се наричат така затова, защото имат власт над дявола, за да усмиряват властта на бесовете, да отблъскват изкушенията, с които те нападат човеците и да не допускат бесовете да причиняват на когото и да било вреда в такава степен, в каквато те биха желали. Властите утвърждават добрите подвижници в духовните подвизи и трудове, като ги предпазват, за да не се лишат от духовното царство. А на борещите се със страстите и похотите помагат да прогонват злите помисли, вражеските внушения и да побеждават дявола.

Трета йерархия

В най-нисшата йерархия също има три чина: начала, архангели и ангели.

Начала
Началата се наричат така, защото началстват над нисшите ангели, насочвайки ги в изпълнението на божествените повеления. На тях е поверено също и управлението на Вселената и закрилата на всички царства и княжества, на всички земи, народи и племена; защото всяко царство, племе и народ имат за себе си - от небесния чин на началата специален закрилник и управител на своята страна. Освен това служението на този ангелски чин (според обяснението на свети Григорий Двоеслов) се състои в това да наставляват хората да отдават на всеки началстващ честта, подобаваща на неговото звание. Накрая, ангелите от този чин издигат достойните хора на различните почетни длъжности и ги поучават, та те да приемат властта не заради своя изгода и полза, не поради любов към суетната слава, но заради Божията чест, заради разпространяването и прумножаването на Неговата света слава и заради ползата на ближните, като служат на общите нужди на всички свои подчинени.

Архангели
Архангели се наричат великите благовестници, благовестящи великото и преславното. Тяхното служение (както говори великият Дионисий Ареопагит) се състои в това да откриват пророчествата, познанието и разбирането на Божията воля, което те получават от висшите чинове и възвестяват на нисшите чинове - ангелите, а чрез тях - и на човеците. А свети Григорий Двоеслов говори, че архангелите укрепяват в човеците светата вяра, като просвещават техния ум с познанието на светото Евангелие и откриват тайните на благочестивата вяра.

Ангели
Ангелите в небесната йерархия стоят по-ниско от всички чинове и от всички тях са най-близо до хората. Те възвестяват Божиите тайни и намерения, свързани с отделните хора, и учат хората да живеят добродетелно и праведно за Бога. Те са поставени, за да пазят всекиго от нас, вярващите: добродетелните човеци укрепяват, за да не паднат, падналите - повдигат, и никога не ни оставят, дори и да сме съгрешили, защото всякога са готови да ни помогнат, стига само ние да пожелаем това.


На Божията Църква са известни имената на Седем първенствуващи ангели, които винаги стоят пред престола на Господа. Всеки от тях има свое особено служение.

Словото Божие представя св. Архистратиг Михаил като вожд на небесните сили и борец против духовете не тъмнината. Поради това той се изобразява с копие в ръка, а с краката си тъпчещ дявола.
Архангел Гавриил според Св. Писание е известител на тайните Божии;
Рафаил – церител на недъзите;
Уриил – просветител на душите;
Салатиил – почита се като молител и застъпник пред Бога;архангел на молитвите, вечен застъпник пред Бога за хората, който ги подбужда да се молят, молитвеник за спасение и здраве
Йехудиил – прославител на Господа;
Варахиил – подател на Божиите благословения.


Снимка, направена на Атон, по пътя към Ватопед.След направена експертиза в Кодак е установено, че това не е дефект или ефект на светлината.

Няма коментари:

Публикуване на коментар