неделя, 23 юни 2013 г.

Икона Слизане на Светия Дух - Петдесетница

Новият Завет разказва, че в деня на Петдесетница всички апостоли били събрани заедно единодушно в Йерусалим, "в горницата", намираща се на Сион.  Единодушно е точната дума, описваща тяхното състояние - в този момент всички били с една душа. Чул се шум, като от силен вятър.„И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха, и се спряха по един на всекиго от тях. И всички се изпълниха с Дух Светий, и наченаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да изговарят" (Деян.ап. 2:3-4).

Събития от историята на иконата
В Православната църква прославянето на Св.Троица е на Петдесетница, неделя, който се нарича Троицин ден. Иконата "Спускане на духа над апостолите"се изнася на втория ден на прзника, в понеделник, който е посветен на Свети Дух и се нарича Духов ден. За това на празника има 2 икони.
Иконографията на празника е от 6 в. На иконата е изобразена Сионската горница, където се събрали апостолите. Апостолите са разположени по 6 от всяка страна/3 на 3/, като празното място  между Петър и Павел символизира мястото на Светия Дух.

Молитва
Царю Небесни, Утешителю, Ти си вездесъщ и всичко изпълняваш,съкровище на благини и Творец на живота, ела и се всели в нас, и очисти ни от всякакви скверности, и спаси Благий нашите души.
Светий Боже, Светий Крепкий, Светий Безсмертни, помилуй нас. /3 пъти/
Слава на Отца, и Сина, и Святого Духа сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Празник
В Новия Завет това събитие се случва на 9 ден след след Възнесение, и на 50-я след Възкресение. Ня Възнесение, когато Иисус се появил пред учениците си им казал:"...вие ще приемете силата, когато слезе Дух Светий; и ще разкажете за мен в Йерусалим, в цяла Юдея и чак до края на света".
През тези 9 дни на апостолите им било неизвестно кога ще настъпи това, за което говорил Господ на Възнесение и те били винаги заедно с Мария, Неговата Майка. Новият Завет разказва, че в деня на Петдесетница всички апостоли били събрани заедно единодушно в Йерусалим, "в горницата", намираща се на Сион.  Единодушно е точната дума, описваща тяхното състояние - в този момент всички били с една душа. Чул се шум, като от силен вятър.„И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха, и се спряха по един на всекиго от тях. И всички се изпълниха с Дух Светий, и наченаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да изговарят".
Изумлението у всички народи било голямо:апостолите говорили за Божието слово на всички езици, но всъщност говорили на езика на Светия Дух. Затова този ден е рожденния ден на Църквата. И казали народите: какво да направим? Петър им казал:"Покайте се и неки всеки от вас се покръсти в името на Иисус Христос за опрощение на греховете. В този ден се покръстили около 3 хил. човека. Апостолите продължавали да проповядват и ежедневно се покръствали нови, и нови християни.

Няма коментари:

Публикуване на коментар