неделя, 21 април 2013 г.

Св.Богородица "Живоносен източник" - изцеление


Пред иконата "Живоносен източник", чиято всемирна слава се дължи на многото изцеления от източника, към който е насочвала Самата Божия Майка за изцеление от тежки заболявания. Също молитвите пред тези образи изцеляват от страстите и душевните болки.

Как иконата защитава вас и вашите близки
Серафим Саровски, основателят на Святата Саровска обител, често изпращал болните вярващи, които отивали при стареца за изцеление да се молят пред чудотворният образ "Живоносен източник". Може да се молим и за себе си, и да молим за разрешение на проблемите на своите близки.

Молитва

0, Пресвета Дево, Всемилостива Владичице Богородице, Ти си ни дала Твоя живоносен извор, който излива целебни дарове за здраве на душите и телата ни и за спасение на света. Затова, преизпълнени с благодарност, усърдно Те молим, Пресвята Царице: моли Твоя Син и наш Бог да ни дарува прошка на греховете и да изпрати на всяка скърбяща и измъчена душа милост, утешение и избавление от беди, скърби и болести. Дарувай, Владичице, на този храм и на людете, събрани в него, Твоята закрила, запази този град и нашата страна от беди, за да прекараме земния си живот в мир, а в бъдещия век да се удостоим да видим Теб, нашата Застъпница, в преславното царство на Твоя Син и наш Бог. Защото Нему подобава слава и величие с Отец и Светия Дух во веки веков. Амин!
Богородице Дево, радвай се, благодатна Марие, Господ е с Тебе! Благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, защото си родила Спасителя на нашите души.
Тропар
Да прибегнем днес, верни, към божествения и целебен образ на Пресвета Богородица, Която изля струите на Своите милости и показа на вярващите чудеса. Тях като виждаме и чуваме, празнуваме духовно и с любов зовем: изцели нашите страсти и болести, както си изцелила безброй страдащи от рак. Затова, Пресвета Дево, Те умоляваме: моли въплътилия се от Теб Христос, нашия Бог, да спаси душите ни.

История на иконата
Историята на тази икона е свързана със събитие, станало през V в. сл. Хр. По това време в Константинопол, близо до градските врати, наричани „Златни", имало горичка от кипарисови дървета, а в нея - чудотворен извор. Още от древност мястото било посветено на Пресвета Богородица, но поради човешка небрежност запустяло и обраснало с гъст храсталак, а изворът се покрил с тиня.
От живоносния извор оздравял император Юстиниан, а безплодната царица Зоя родила син - Константин Порфирородни. Запомнен е и следният удивителен случай. Благочестив поклонник се поминал на път за това свято място. Умирайки, той помолил да откарат мъртвото му тяло при извора и да излеят върху него три котли от живоносната вода. И щом сторили това, мъртвецът възкръснал.
Преданието е запазило спомена за безброй чудеса, изобилно изтекли от Живоносния източник и облагодетелствували царе и патриарси, богати и бедни, знатни люде и хора от простия народ. Благодатната сила на Божията Майка и до днес не престава да чудодействува чрез Нейния живоносен извор.
Веднъж оттук минавал Лъв Маркел - добър и милостив войн. По пътя го спрял ожаднял слепец и го помолил да утоли жаждата му, Воинът започнал усърдно да търси наоколо вода и изведнъж чул тайнствен глас: „Лъве, водата, която търсиш е наблизо". Но колкото и да се лутал, Маркел не намирал нищо.
Аз ще ти помогна скоро да издигнеш тук храм в Мое име и всички, които идват в него и с вяра Ме призовават, ще получат помощ и изцеление." Воинът открил извора, изпълнил заръчаното от Небесната Царица и слепецът веднага прогледнал.
Скоро пророчеството на Божията Майка се сбъднало и Лъв Маркел станал цар. Изворът бил разчистен и бил издигнат храм, наречен „Живоносен източник". Тук започнали да стават множество чудеса: изцелявали се болни от сърце и туберкулоза, от кръвотечение, треска и рак

Няма коментари:

Публикуване на коментар