събота, 6 април 2013 г.

Архангел Гавраил - при нужда от Божие ръководство, наставление и подкрепа

Архангел Гавраил (или Гавриил) (евр. - "сила Божия") е един от седемте архангели, т.е. "ангелоначалници", представители на осмия ангелски чин. Архангелите възнасят молитвите на хората към Бог и разкриват смисъла на пророческите видения и хода на събитията, особено на пророчествата за идването на Месията - Христос. Михаил е победител над злите сили, Гавриил е вестител на Божиите тайни, Рафаил - целител на човешките недъзи, Уриил, като сияние на божествения огън, е просветител на помрачените, Салатиил е молитвеник, вечен застъпник пред Бога за хората, който ги подбужда да се молят, Йехудиил прославя Бога, той укрепя хората, които се трудят за слава Божия и ходатайства да бъдат възнаградени за подвизите си, Варахиил е носител на Божието благословение и ходатай, който измолва Божиите благодеяния.Името архангел Гавраил означава "Господ-моя сила". Той е почитан в християнството като вестител, на който е отредена особена роля.

Как защитава иконата

Към него се обръщат за помощ при дълго отсъствие на желано дете, пончякога - за помощ при осиновяване на дете, него молят за нормално протичане на бремеността. Също така архангел Гавраил покровителства хората с артистични професии, журналисти, учители - всички, които работят в сферата на духовно-емоционалното и нравствено развитие, но разбира се, с усъвършенстване на душата. Хората понякога молят Гавраил да им помогне да: премахне объркването им и да постигнат мъдрост, за да вземат правилните решения; да даде сила на човека, за да изпълни тези решения

Как помага Архангел Гавраил

Молитвата към архангел Гавраил се произнася за молба за зачатие при дълго отсъствие на дете и помощ при осиновяване, бъдещите родители се обръщат с молба за нормално протичане на бременността, а също така той покровителства хората на изкуството и образованието, особено тези, които работят с деца в ранна възраст.

Извадка от книгата на Дорий Върчоу "Чудесата на Архангел Гавраил"
http://www.book.store.bg/p134749/chudesata-na-arhangel-gavrail-dorijn-vyrchu.html
Има много причини да мислите за Архангел Гавраил, когато имате проблеми със зачеване, бременност, раждане на дете или родителство. По надолу са изброени четири начина, чрез които може да ви помогне Архангел Гавраил.

1.Известяване за ражане
Когато Архангел Гавраил съобщава на Захарий, че неговата жена Елисавета ще даде живот на син, който ще бъде Предтеча, преди Иисус Христос, свещенникът бил скептичен. Той и жена му били доста възрастни (Елисавета била преминала детеродна възраст). Най-известната, библейската Блага вест се случва, когато Архангел Гавраил съобщава новината за раждането на Божия Син на Дева Мария. 
Откакто Гавраил съобщава тези новини на Захарий и Дева Мария, Архангела се свързва с новините за зачеване. Повечето хора мислят, че посещенията на такъв важен ангел са запазени само за светците, много истории показват, че Архангела помага на родители с чисти сърца по цял свят. Съобщенията на Архангел Гавраил продължават и до наши дни.

2. Посещения в съня
Много хора имат ангелски посещения в съня си, защото техните скептични умове спят, а техните души се отварят за духовен контакт. Тези посещения са повече от реални за тях, съпоставени с обикновените сънища. Хората, които са имали такива посещения си спомнят детайли от тях години, след като са се случили. Понякога видения и сънища се случват в комбинация.
2000 години след библейската Блага вест, Архангел Гавраил продължава да съобщава за бременност жени от целия свят. Понякога, Гавраил съобщава за съществуваща бременност, а понякога за бъдеща такава. И в двата случая, съобщенията на Гавраил носят огромна радост на майките, бащите и техните роднини. Забелязах, че повечето от съобщенията на Архангел Гавраил за предстояща бременност са пристигнали в момент на медитация. Това може би се случва, защото медитацията е практика на "тишина на съзнанието" и фокусиране върху Божията Воля и съобщения. Когато хората се научат да игнорират "шумния свят"и "шумния разговор на тяхното съзнание", те ще чуват по-добре гласа на Божественото за техния живот.
3. Помощ по време на бременността и раждането
Архангел Гавраил продължава да държи ръцете на майките по време на бременността и по време на раждането. Когато настъпят каквито и здравословни проблеми Архангел Гавраил помага на майките и децата да останат здрави и спокойни
4.Преодоляване на проблемите, свързани с безплодието
С нарастване на стерилитета и безплодието, Архангел Гавраил може да помогне на родители, които отчаяно искат дете. Виждала съм как Архангел Гавраил помага на родители да осинобят дете. Също така съм виждала родители, които преодоляват безплодието, като се уповават на Бог и ангелите. По този начин съм се появила и аз на Земята. Моите родители били женени от 7 години и наистина искали дете, но майка ми не успявала да забременее. Тя най-накрая се обърнала към Бог и започнала да ходи на молитви в нашата църква. Родила съм се 10 месеца по-късно. Чудо ли е, че вярвам в молитвите, след като съм се родила с помощта на молитва?

Празник

26 март - денят след Благовещение
13 юни
8 ноември


Бог изпратил архангел Гавраил в храма да извести на св.пр. Захарий раждането на Йоан Кръстител и неговото бъдещо служение като Предтеча на Иисус Христос (Лук. 1:11-19).
Архангел Гавраил известил и на Пресветата Дева благата вест за това, че тя от Духа ще роди Светия Богомладенец (Лук. 1:26-31, Мат. 1:18-25).
Архангел Гавраил се явил и на св.пр. Данаил и му изяснил видението за овена и козела (Дан. 8:16), както и тайната за седемдесетте седмици (Дан. 9:21).
В християнската традиция, намерила отражение във византийското и западноевропейското религиозно изкуство, архангел Гавраил се свързва най-вече с Благовещението. Затова дори извън сцените на Благовещение той се изобразява с раззеленена клонка или цъфнала лилия в ръце – символ на непорочността на Светата Дева.

Молитва
Архангел Гавриил, Ти, който носиш Божията Сила! Моля те ела, облей и изпълни тялото и душата ми със своята Светлина! Моля те, помогни ми да виждам силата на Любовта и Светлината, която Бог е вложил в мен, за да изпълня онова, което Бог иска от мен! Моля те, изтръгни от мен страховете и ниските желания, които ме отклоняват от Божия Път. Дръж ме винаги с отворени очи и уши, бъди до мен сега (опишете ситуацията, за която го молите за помощ, за обучение, творчество, страхови състояния и фобии....), за да чувам Божиите наставления и препоръки, за да се слави името Божие, защото това е най-голямото щастие за мен! Благодаря ти Архангел Гавриил, Божий вестоносецо! Амин 

Роля в религиите
Гавраил играе важна роля в религиозни текстове в Исляма, Юдаизма и Християнството. Служението на Архангел Гавриил с Божия промисъл е свързано със спасението на човешкия род. Както в новозаветните, така и в старозаветните времена Архангел Гавриил съобщава на хората спасително знание свише, съобщава на хората за основни събития в духовната история на човечеството. 
Архангел Гавриил научил Моисей в пустинята да пише, разказал му за началото на света и създаването на първия човек и го научил на всяка премъдрост. Архангела се явил на Пророк Даниил и му разкрил тайнственото значение на пророчеството за 77-ната, като съобщил за времето на освобождение на иудеите от вавилонския плен, а също така му разказал за времето на Боговъплъщението.
 Основоположникът на Исляма, пророка Мохамед казва, че Гавраил се появил пред него, за да му издиктува текста на Корана. Мюсюлманите вярват, че Гавраил дал на пророка Абрахам камък, наречен Черния камък на Кааба. Мюсюлманите, които отиват на поклонение в Мека, Саудитска Арабия целуват камъка. Мюсюлманите, евреите и християните вярват, че Гавраил носи вестите за рождението на Исаак, Йоан и Иисус.
 Еврейската традиция казва, че Гавраил инструктира бебетата преди да се родят. Евреите вярват, че Гавраил стои от отстрани на трона на Бог, до лявата му ръка. Бог понякога зарежда Гавраил с неговата присъда срещу грешните хора, казват еврейските поверия, както направи Бог, когато изпрати Гавраил да използва огън, за да унищожи древния град Содом, пълен с лоши хора.
По църковното предание именно Архангел Гавриил възвестил на благоверните Йоаким и Анна за рождението на Пресвета Дева Мария, а на свещенник Захарий раждането на Йоан Кръстител. 
Изпратен от Бог в Назарет, Архангел Гавриил се явил на Дева Мария и известил зачатието на Божия Син. В евангелието на Лука Гавраил казва на Девата: "Не бой се, Марие, понеже ти намери благодат у Бога! И ето, ти ще заченеш в утробата, ще родиш Син, и ще Го наречеш Иисус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и ще Му даде Господ Бог престола на отца Му Давид; и ще царува над дома Яковов навеки, и царството Му не ще има край." По време на това посещение архангел Гавраил информира Мериам за бременността на  Нейната братовчедка Елисавета. Именно Архангел Гавриил се явил в съня на Йосиф, за да го увери в непорочността на Мария, а когато Господ Иисус Христос се родил във Витлеем, се явил на овчарите и им известил раждането на Спасителя.
Предполага се, че Гавриил подкрепял Иисус в Неговата молитва на Елеонската планина и съобщил на жените мироноски за Възкресението. Архангел Гавриил се явил на Божията Майка, когато тя се молила на Елеонската планина и И казал:"Твоят Син и наш Бог Те чака с всички Архангели и Ангели, Херувими и Серафими,с всички небесни духове и души праведни, за да вземе Тебе, Своята Майка в Горното Царство, където Ти ще живееш и ще царуваш с Него вечно!"

.Italy, Florence, Convent of San Marco - Sylvain Sonnet/Photolibrary/Getty Images


Свети места, посветени на Архангел Гавраил

1.Гръцка ортодоксална църква св.Гавраил - Назарет, Израел
 Според гръцката православна църква това е мястото, където Архангел Гавраил съобщил Благата вест на Дева Мария. Църквата е построена през 3 в. до извора, където станала срещата на Архангела и Дева Мария. Църквата била съборена по време на арабското нашествие през 7 в. и построена отново от кръстоносците през 12 в. и съборена през 1263 г. при тяхното отблъскване. През 1767 г. църквата била пострена отново върху руините на латинската църква.Камъните от предишната църква са оставени в близост до извора.


Nazareth - St Gabriel
2.Площада на героите в Будапеща - построен в чест на 1000 годишнина от унгарската държава.Най-високата част от монумента е статуята на Архангел Гавраил, който държи в лявата си ръка свещенната корона, а в дясната - двойния кръст на християнството.

Hungary_016
Hungary_017

3. Църква "Св.Архангел Гавриил" в Москва - построена през 1707 г. на мястото на стара църква, тя била една от най-високите сгради в Москва, поради което получила наименованието Меншикова Башня.
Церковь Архангела Гавриила

Няма коментари:

Публикуване на коментар