неделя, 3 ноември 2013 г.

Архангел Михаил-защитник от видими и невидими врагове, за изцеление, при влизане в нов дом;

Архангел Михаил е защитник на всички православни християни от видимите и невидимите врагове и зли духове. Той е крепка помощ за православните християни в неговата помощ за всички беди, скърби и нужди. Към него се обръщат с молитви за изцеление, на него също се молят при влизане в нов дом и при освещаване на дома, също и при природни и стихийни бедствия. В Православието той също се счита за покровител на военните, строителите и строителството.

Ангели и архангели

Света на ангелите е невидимия свят, сътворен от Бога преди видимия, материален свят. Ние не знаем почти нищо за този свят, защото той не е описан даже и в Библията. В нея има метафорични описания, където служителите на Църквата говорят за това, че ангелите са духовни същества, които имат личност, дух, мощ, ум и воля. Думата "ангел" в превод от гръцки означава "вестител". Ангелите са Божии посланници или посредници в осъществяването на Божията воля за света като цяло и за отделната личност в частност. Освен това ангелите са ходатаи за хората пред Бога и са войни в борбата с Неговите врагове. Приставката "арх" показва по-високата йерархия на тези ангели, спрямо другите.
Известни са имената на 7 архангела . Свещенното Писание ни запознава с архангелите Михаил и Гавраил в своите канонически книги, а с Рафаил, Уриил, Салатиил, Йегудил и Варахиил - в апокрифната литература.

Архангелите <ul>На Православната църква са известни имената на 7 архангели :  Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Салатиил, Ва...

В християнството Михаил е главният архангел, един от главните библейски персонажи, и неговото име се споменава в Старият и Новият завет. При това по правило, имената на архангелите не се споменава в Стария завет, само неговото име е споменато няколко пъти в Книгата на пророк Данаил.
Архангел Михаил в Писанието се нарича "княз", "вожд на войската на Господ", той е главният борец против злото в света. Оттук и неговото име "архистраг" - старши войн, военачалник. Името на Архангел Михаил означава "като Бог" или "равен на Бог" и той е най- високопоставения сред ангелите.

<ul>Над всичките 9 ангелски чина Бог е поставил св. архистратиг Михаил ( името му в превод от евр. означава “който е като ...
Небесните сили съставляват "ангелския събор", а хората "човешкия род". "Затова, казва богослова Лоский - единството на ангелският свят е съвършенно различно от нашето единство. Можем да говорим за "човешкия род" като за много личности, притежаващи една и съща природа. Но ангелите, които са също личностни същества няма единство на природата им. Всеки от тях е различен по природа и е отделен свят. Следователно тяхното единство не е органично, а хармонично". В основата си "хармоничното" единство на ангелите  лежи на йерархическия принцип.
Според книгата на Дионисий Ареопагит "За небесната йерархия", написана в първи век, ангелската йерархия се състои от следните нива:

Първо ниво
Серафими - пламенни в любовта си към Бог, подбуждат и другите към нея
Херувими - разпространители на познанието, носят мъдрост, просвещение
Престоли - Бог сяда на тях, като на престол и съди със Своя съд

Второ ниво
Господства - наставляват поставените от Бог земни владетели с мъдри наставления, учат да владеем чувствата си, укротяват греховните помисли
Сили - творят чудеса и изпращат чудотворна благодат и прозорливост
Власти - имат власт да укротяват силата на дявола

Трето ниво
Начала - на тях им е поверено управлението на Вселената и природните стихии
Архангели - небесни учители, учат хората как да постъпват в живота
Ангели - най-близко до хората, те възвестяват Божиите намерения, наставляват хората към добродетелен и свят живот.

Ангелската йерархия
Ролята на архангел Михаил

Архангел Михаил се счита за покровител на воините, които се сражават за справедлива кауза. Той се почита като защитник на всички православни християни от видимите и невидимите врагове, като помощник в мъката и закрилник в съня. Към архангел Михаил се обръщаме с молитва за изцеление, на него също се молим при влизане в нов дом и при освещaване на дома. Той също се смята за закрилник на починалите.
Архангел Михаил се изобразява често във военни доспехи, с копие или меч в ръка, защото и след победата в която и да е битка, архистрага не престава да се бори за славата на Бог и за спасението на човешкия род. 
Като защитник и покровител на иудейския народ, архангел Михаил предвожда израелтяните при бягството от Египет, той застава на пътя на Валаам, за да спаси еврейския народ от поражението на маовитяните.Михаил помага на Иисус Навин (един от главните помощници на Моисей) при завоюването на обетованата земя от евреите. Архангел Михаил се явява на пророк Даниил в дните на падението на Вавилонското царство и началото на създаването на Месианското царство. И въпреки, че не навсякъде в Библията помагащия ангел е назован по име, християнската традиция утъждествява този ангел с архангел Михаил. 

Молитва

Господи Боже, велики Безначален Царю, изпрати, Господи, Твоя Архангел Михаил на помощ на Твоя раб (името) да ме отърве от моите видими и невидими врагове. 
О, Господен великий Архангеле Михаиле, излей мирото на благостта върху твоя раб (името).
О, Господен великий Архангеле Михаиле, съкрушителю на демоните, забрани и възпри всички мои врагове, борещи се с мен, обезсили ги и ги съкруши като прах пред лицето на вятъра. 
 О, Господен великий Архангеле Михаиле, шестокрили първи княже и воеводо на небесните сили, херувими и серафими, и на всички светии!
О, чудни Архангеле Михаиле, пазителю на неизречените Тайни Божии, бъди мой велик помощник във всичко: в обиди и в беди, в скърби и печал; в пустините и на кръстопътища, на реки и на морета тихо пристанище!
Избави ме, велики Архангеле Михаиле, от всякакви дяволски прелести, винаги ме чувай мене, Твоя  грешния раб (името),молещ се на тебе и призовавщ твоето свято име, изпрати ми скоро твоята помощ и чуй молбите ми.
О, велики Архангеле Михаиле! Победи всяка противодействаща на мен сила със силата на Честния и Животворящ Кръст Господен, по молитвите на Пресветата Владичица Богородица, на светите апостоли, и на светителя великия свети Николай Чудотворец, на свети пророк Илия, на свети Андрей Юродиви, на светите великомъченици Никита и Евстафия, на светите светители , преподобни мъченици и на всички светии и на всички Небесни сили. Амин.
О, велики Архангеле Михаиле! Помогни на мене грешния твой раб (името), избави ме от земетресение, огън, потоп,меч и ненавременна смърт и от всяко зло, и от всеки враг.
Свети Архистраже Божий Михаиле и всички Небесни сили, молете Бога за нас!

Заб: Самия Архангел Михаил се явил на монах от Чутовния манастир в Москва, където се пазела тази молитва и му казал: "Ако някой човек чете всеки ден тази молитва, в този ден няма да се докосне до него дявола, нито зъл човек."

Чудеса

До наши дни са достигнали следните чудеса, свързани с явяването и чудесата на архангел Михаил:

"Чудото в Хони"
Съгласно  легендата, във Фригия, недалече от град Йерапол имало храм на името на архангел Михаил, построен от човек с благодарност за излекуването на дъщеря му с лечебната вода, която извирала на това място. Изворът изцелявал не само християни, а и хора с друга вяра. В този храм, в продължение на 60 г. служил Архип Херотопский, прославил се със своя добродетелен християнски живот. Езичниците , които изпитвали гняв към свещенника , решили да унищожат храма и в същото време да убият Архипа . За да направят това, те събрали в един поток две планински реки и го отвели към  храма . Преподобният свещеник паднал в църквата на земята и започнал да се моли със сълзи на Бога и на Архангел Михаил за защита на свещеното място. Архангел Михаил се появил в близост до храма,  ударил с жезъла си планината, отворила се широка пропаст , където отишла водата от притока, и храма останал непокътнат. Мястото, където станало това чудо  нарекли Хони ( пукнатина,отваряне) .

"Чумата в Рим"
През 590 г. в Рим върлувала чума. Папа Григорий Велики, който водел молитвеното шествие за избавление на града от епидемия, видял на покрива на мавзолея на Адриан самия Архангел Михаил с меч. След това събитие епидемията започнала да отшумява. В памет на това събитие на това място била сложена скулптура на Архангел Михаил, а самият мавзолей от 10 век нарекли Замъка на Светия Ангел."Спасението на Сипонт"
При обсадата през 630 г. на италианския град Сипонт от езичниците, архангел Михаил се появил на епископа на града, като дал кураж на жителите му и обещал своята помощ. Преданието гласи, че езичниците били спряни и поразени от неговото явяване, голяма част от тях приели християнската вяра. Сипонтийските граждани решили да построят църква в негова чест, но Архангел Михаил се явил отново на епископа и му казал, че вече сам е направил църква в планината, в близост до града. Там, била направена малка скална църква. В олтара и потекъл извор с лековита вода, с която били излекувани много хора. Това място е известно като град Монте Сен Анжело, който и сега привлича много поклонници.


"Грешницата, която станала светица"
Евдокия, която живяла по времето на император Траян била много красива жена. Но както често се случва, красотата не винаги съпътства целомъдрието, Евдокия се увлякла по широкия път на удоволствието. След време тя станала много богата. Една нощ Евдокия чула под своя прозорец глас, който говорил за Страшния съд, мъчението на грешниците и възмездието. На сутринта тя повикала в дома си монах, който да я научи как да се покае. Монахът я научил да пости и да се моли за своето спасение. Евдокия прекарала цяла седмица в плач и молитви, и в последния ден видяла светлозарен млад мъж, който я хванал за ръка и я възнесал на небето. Младият мъж се представил като Архангел Михаил и разказал на Евдокия за великата радост на небето и за покаянието на грешните. Евдокия се покръстила, и посветила останалата част от живота си на Господ.

"Спасението на младеж близо до Атон"

Съгласно преданието, архангел Михаил спасил в близост до Атон, един юноша, който разбойници искали да удавят, за да го накарат да им покаже мястото на съкровище. В памет ба това чудо бил построен манастирът Дохиар в Атон, а главната му църква носи името "Св.Архангели Михаил и Гавраил". Намереното злато е използвано при построяването на манастира.
Двамата архангели спасили монах от манастира, който се разболял от водата, която идвала до манастира. Те разкрили на монасите нов извор на територията на манастира. Този извор съществува и до днес и изцелява вярващите.


"Спасението на Новгород"
Чудото за спасенето на Новгород от набезите на войските на хан Бат през 1293 г. е описано в летописите. Там е записано, че Бог и Богородица спасили града от врага посредством Архангел Михаил, който забранил на Бат да влезе в Новгород. Когато застанал пред фреска с изображението на Архангел Михаил в Киев, Бат казал: "Този ми забрани да влеза в Новгород".
"Архангела и Жана Д'Арк"

На 12-13 годишна възраст, по думите на самата Жана, тя за първи път чува гласовете на свети архангел Михаил, света Екатерина Александрийска и света Маргарита Антиохийска (св.Марина в православието), които ѝ казват да заведе дофина за коронация в Реймс. Тя казва, че се разплакала, когато си тръгнали и изчезнали, защото били много красиви. След известно време, именно те ѝ казват, че на нея е писано да свали обсадата на Орлеан, да върне дофина на трона и да изгони англичаните. Когато Жана става на 16-17 г., тя отива при капитана на град Вокульор Робер де Бодрикур и обявява своята мисия. След като е осмяна, тя се връща в селото си и след година опитва отново. Този път капитанът, поразен от нейната настойчивост, е по-внимателен, а когато Жана точно предсказва печалния за французите изход от т.нар. Битка на херингите под стените на Орлеан, се съгласява да ѝ даде хора, за да може да отиде при краля.
"Чудото на Флор и Лавър"

Според преданието в Православната църква, архангел Михаил обучил мъчениците Флор и Лавър на изкуството да управляват коне. Преданието оказало влиение върху иконографията на двамата светци - те се изобразяват с коне, а поводите държи архангел Михаил.


Съхранили са се много легенди за помощта на архангел Михаил на отделни манастири. Съхранили са се много истории, как Архангел Михаил е помагал на населението, което живеело на островите в Егейско море по време на разцвета на пиратството. Недалече от град Мандамадо на о-в Лесбос се извисявал величествения манастир "Свети Небесни Сили безплътни". Манастирът бил добре укрепен и на пиратите не се удавало да го превземат. Но избрали подходящия момент, когато монасите изобщо не очаквали. Един от пиратите се изкачил по манастирската стена и отворил отвътре портата. Всички монаси били убити, единствено послушника Гавраил успял да се спаси. Той станал свидетел и на явяването на архангел Михаил, който се явил пред пиратите с огнен меч и ги заставил да напуснат манастира. Уплашени, те забравили да вземат и плячката, и оръжията си.
Гавраил започнал да се моли пред иконата на архангел Михаил, и иконата сякаш станала жива. Гавраил започнал да моли архангел Михаил да се погрижи за душите на убитите монаси и да му помогне да изобрази неговия лик, който бил видял на живо. Смесвайки бяла глина и кръвта на монасите, започнал да прави образа на небесния защитник, чувствайки помощ и вдъхновение. По чуден начин, образът бил изваян. Той се е съхранил и до наши дни, във вида, в който бил създаден от послушника. Понякога очите на иконата се пълнят със сълзи, а благодатта твори чудеса с тези, които се покланят с вяра пред неговия образ.
Служителите на Мандамадоския манастир трепетно съхраняват легенди за помощта на свети Архангел Михаил. Особено ценна е историята с изчезването на иконата за цяла седмица от манастира през 1963 г., по време на нападението на гръцката част на Кипър от турците. Няколко години след това в манастира дошъл човек, който веднага се отправил към иконата на Архангел Михаил с думите: "Това е моя спасител!". Когато игумена на манастира чул разказа на на мъжа, той потвърдил, че спасението несъмнено е от архангел Михаил.

Чудо на преобразяване на старинна икона  на Архангел Михаил

В началото на 2000 г. в църква в с. Юрковка, Украйна имало древна и рядка икона "Събор на св.Архангел Михаил". Иконата била принесена в дар от майор от милицията Николай Бал. Когато образа бил донесен в храма, той бил в плачевно състояние - иконата била съвсем тъмна, ликовете на нея практически не се виждали. Но внезапно иконата започнала да се самовъзстановява. Процесът бил дълъг, но сега ликовете и писанията върху иконата се виждат ясно - Светци, Иисус Неръкотворен, Архангел Михаил. Сега иконата се смята за чудотворна и е светиня в местната църква.

Манастири и църкви в България

Дряновски манастир "Свети Архангел Михаил"


Дряновският манастир е основан в края на 12 и началото на 13в., като първоначално се е намирал на около 2 км. северно от сегашния комплекс. През 14 в. манастирът е бил един от главните средища на исихазма и е давала подслон на множество монаси. В края на същия век обителта е разрушена от османците и е възобновен на ново място в местността „Голям Свети Архангел“. И този втори манастир споделил съдбата на първия. За пореден път Дряновският манастир е изграден в края на 17 в. на мястото където се намира и до днес. По това време са построени съборна църква и една по малка зимна църква „Успение Богородица“.

Историята на Дряновския манастир е тясно свързана с борбите на българския народ за национална свобода. В манастира се намирала една от главните квартири на БЦРК в Търново и в него често са пребивавали Васил Левски и Георги Измирлиев. Имало е таен склад за храни и оръжия, поради което по време на Априлското въстание отрядът на поп Харитон и Бачо Киро се насочил натам и превърнал Светата обител в своя крепост.

Чекотински манастир "Св.Архангел Михаил"
Резултат с изображение за чекотински манастир

Чекотинският манастир “Св. Архангел Михаил” се намира на 20 км североизточно от Ботевград и на 10 км от гр. Правец, на брега на река Малък искър в Предбалкана .До манастира води добър асфалтов път от магистрала Хемус, който е обозначен с табели. Отбива се при гр. Правец, като се поема по пътя за гр. Роман.
Името на манастира идва от едноименната махала в близост до него. Съществува от времето на Второто българско царство. Обителта е имала тесни връзки с намиращата се наблизо крепост "Боженишки урвич", отстои на 4 км западно. При падането на крепостта в края на ХІV в. манастирът е разрушен. През ХVІІ в. е открита полуразрушената църква на Чекотинския манастир, тогава е била възстановена. Този период от съществуването на манастира е кратък, разрушен е отново- през времето на кърджалийските набези (края на XVIII  в.. През 1830-40 г. с усилията на местното население храмът му отново е възстановен. Манастирската църква е единствената сграда от средновековния манастир, която частично е оцеляла и до днес. Тя има типичен  за храмовете от ХІІ-ХІІІ в. архитектура - еднокорабна базилика с преддверие, апсида и полуцилиндричен свод. Правят впечатление вентилационните изводи в четирите й ъгъла. Северната ниша скрива тайна врата и подземен тунел. Дървеният иконостас е с богата дърворезба - дело на майстори от Тревненската школа.

В съвремения си вид Чекотинският манастир е дело на приснопаметния Мелнишки еп. Генадий. Сградата е с внушителна разгърната площ на три етажа. В източната част на втория етаж е оформен параклис в чест на св. Генадий, патриарх Константинополски.

Манастирският живот се поддържа от послушник. Храмовият празник е на 8 ноември - Събор на Св. Aрх. Михаил.
http://svetimesta.com/Манастири/Chekotin-monastery-of-St-Archangel-Michael

Кокалянски манастир "Св.Архангел Михаил"
Резултат с изображение за кокалянски манастир

Кокалянският манастир "Св. Архангел Михаил" е известен и под името Урвички манастир. Намира се на уединено място в Плана планина,на около 4 км. югоизточно от село Кокаляне и около 6 км. североизточно от с. Железница. Най-удобният начин да се стигне до него е по пешеходна пътека (за около 50-60 мин) започваща от Дяволския мост, намиращ се на главния път София – Самоков.
Манастирът e част от Софийската "Мала Света гора" и заедно с крепостта "Урвич", крепостната черква "Св. Илия" и Паначаревския манастир "Св. Николай Летни" образували Урвичкия крепостен комплекс.Крепостта Урвич вероятно е построена през XIII век и е свързана с величието на Втората Българска държава. Имала е стратегическо значение при овладяването на София от Османските нашественици. В нея Цар Иван Шишман, наричан от местното население Ясен е водил последните си битки. На него е кръстен и панорамният път в подножието на Витоша - от Бояна, през Драгалевци и Бистрица за Панчарево - "Цар Ясенов път", чрез който Урвич е установявал постоянна връзка с Витошките крепости - "Бистрица" и "Батил" - Бояна.
В първоначалния си вид Кокалянския манастир датира от Второто българско царство. Според преданията е построен в началото на 11-ти в., по време на управлението на Цар Самуил. След падането на България под турско робство  манастирът е опожаряван няколко пъти.Има данни ,че е бил възобновен орез XVI в.Известен от това време е т.нар.Кокалянски сборник,съдържащ Слово за Михаил и Гавраил от Климент Охридски.Някои данни свидетелстват за оживена дейност на манастира през XVII в.Претърпял след това нови опустошения,манастирът бил изграден наново през 1858г. с помоща на игумена на манастира Хрисант.
Кокалянският манастир е възстановен напълно едва след Освобождението-1896г,тогава е изградена църквата върху основите на старата.
Днес църквата е разположена по средата на двора и представлява голяма еднокорабна постройка. Освен нея  манастирът включва две жилищни сгради, два параклиса, стопански постройки и камбанария, построена през 2000 г. Целият Кокалянски манастир е ограден с масивна двуметрова ограда от зидани камъни.Част от манастирските постройки са в етап на доизграждане и довършителни работи.
Понастоящем Кокалянският манастир е постоянно действащ.

http://svetimesta.com/Манастири/Кокалянския%20манастир%20-%20Св.%20Архангел%20Михаил


Сапаревски манастир "Св.Архангел Михаил" с.Сапарево, общ.Сапарева баня

Sv.Arhangel.Mihail.Saparevo.1.JPG

Сапаревският манастир „Св. Архангел Михаил“ се намира на около 1.5 км югоизточно от центъра на село Сапарево. Разположен е в долината на малък поток, в гънка от Лъкатнишкия дял на Рила планина.

История:
Точното време на възникване на тази обител не може да бъде потвърдено със сигурност. Според най-обстойния ѝ изследовател Георги Геров, манастирската църква е била изградена през втората половина на XV век. Но тази датировка не би могла да се приеме за целия манастир. Възможно е късносредновековната църква, от която досега са запазени южната стена и част от източната, да е била предшествана от по-ранна култова сграда.
Размерите на църквата и характерът на стенописната декорация предполагат, че първоначално църквицата е била храм на манастир, метох или скит към някакъв друг манастир. За съществувал на това място на стар манастирски комплекс свидетелстват разкрити основи на сгради при изкопни работи на нова сграда през 1997 г. Тогава е разкрит и некропол с няколко гроба, вероятно на починали монаси. Освен това, при сондажи през 1948 г. в югозападната част на църквата са намерени три черепа без скелети, което навярно е погребение на обезглавени монаси, чиито тела са били оставени на хищниците. Върху тези факти могат да градят различни теории, но изглежда съвсем правдоподобна е тази, която се свързва с опустошаване на обителта от турците.
Някои изследователи (В. Милушева) прокарват и една друга интересна хипотеза. Имайки предвид приблизителното време на изграждане на манастирската църква (XV в.) и жестокия сблъсък между български и османски войски, който според местните предания се е състоял в близост до днешното Сапарево в годините на завладяване на България, не се изключва възможността храмът да е посветен на Свети Архангел Михаил, като паметен знак и за упокой на избитите християнски воини.
Една податка, представляваща информация за манастир „Св. Димитър“ към „село Цапарево“ в османския данъчен регистър за Кюстендилски санджак от 1570/73 г., дава основание да се предположи, че става въпрос за Сапаревския манастир, чийто патрон може би е бил променен, с течение на времето и избледняване на спомена. Но тъй като няма сигурни доказателства не може да се твърди, че записаният в документа манастир е именно днес известният „Св. Архангел Михаил“.
До Възраждането (XIX в.) от късносредновековното манастирче „Св. Архагел“ е бил останал само неговият храм, който е преустроен през 1824 г. (Хр. Шанов). Впоследствие църквицата претърпява няколко ремонта – през 1895, 1977 и 1997 г., когато от запад е построен и открит притвор, така че сградата придобива днешния си вид. При ремонта от 1997 г. около църквата са изградени нови постройки, камбанария и масивна ограда, които заедно с църквата оформят манастирски комплекс.

Понастоящем манастирът не е действащ.

http://svetimesta.com/Манастири/Сапаревски%20манастир%20-Св.%20Архангел%20Михаил

Няма коментари:

Публикуване на коментар