събота, 11 юли 2020 г.

Св.Пророк Илия
ИСТИННО ПРАВОСЛАВНА БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА: ДЕНЯТ НА СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЯ


Пророк Илия е един от най-почитаните светци както в православната, така и в католическата църква. Пророк Илия е един от най-славните и удивителни хора в историята на човечеството. Почитан е не само в християнството и юдаизма, но и в късните протестантски секти и исляма, а следи от неговия образ има и в езическите религии. Името му, Илиях или Илияхва се състои от две Божии имена и в буквален превод означава "Бог мой Господ".


За какво се молим пред иконата на св. пророк Илия

От древни времена се счита, че пророк св. Илия е добър помощник в селското стопанство и сред чудесата, които той извършил преживе били молитви за дъжд по време на суша и обратно, спиране на дъжда при проливни валежи. 
Счита се, че св. пророк Илия може да помогне в различни дела, в изцеление от болести, в установяване на мир в семейството и в укрепване на вярата.

Трябва да се помни, че иконите не са специализирани в отделни области. Човек трябва да се обръща със силата на вярата към Бог и светците и да се моли с чисто сърце и душа, 
Молитва към св. пророк Илия


О. свети пророче Божий, Илие, моли за нас Човеколюбивия Бог, да даде на нас, рабите Божии (имената), дух на покаяние и съкрушение от нашите грехове, и с всесилната Си Благодат да ни помогне да оставим пътя на безчестието, да ни благослови във всяко добро дело, да ни укрепи в борбата с нашите страсти и похоти; да посее в сърцата ни дух на смирение и кроткост, дух на братолюбие и доброта, дух на търпение и целомъдрие, дух на ревност към Божията слава за нас и нашите близки. Ходатайствай да бъде премахнат от нас справедливия гняв Божий, за да живеем в мир и благочестие и да получим причастие от вечните блага на Царството Господне и нашия Спасител Иисус Христос. На Него подобава чест и поклонение, с Безначалния Негов Отец и Светия Дух, сега и винаги, во веки веков. Амин.


Житие и чудеса на св.пророк Илия

Пророк Илия е роден в Теславия - Израил в рода на Леви, 900 години преди раждането на Христос. Когато Илия се родил, баща му Совак имал видение, че благородни мъже стоят около бебе, повито в пелени от огън, което се хранило с пламъците на огъня. От ранна възраст той се установява в пустинята и живее в строг пост и молитва. Най-много Илия се молил на Бога да обърне грешниците към покаяние. Повикан е на пророческото служение по време на царуването на цар Ахав, идолопоклонник (874-853), който се покланял на Ваал (слънцето) и принуждавал еврейския народ да прави същото.
Бог изпратил Илия при Ахав, като заповядал да му предскаже, че ако той и неговия народ не се обърнат към Истинния Бог, неговото царство ще погине от глад. Ахав не послушал пророка и в страната настанала суша и голям глад. По време на глада, Илия преживял една година в пустинята, като враните му носели храна. Следващите две години преживял при една вдовица в малкия финикийски град Сарепт. Вдовицата живяла много бедно, и Илия, за да изпита вярата и добродетелността и, я помолил да му изпече хляб от последното брашно и масло, което имала. Вдовицата изпълнила желанието му, и нейната самоотверженост не останала без награда: по думите на пророка, нейния дом не останал без брашно и масло през времето на голямата суша и глад.
Скоро Бог изпратил ново изпитание за вдовицата: умрял нейния син. В безутешната си мъка тя решила, че светостта на пророк Илия е несъвместима с нейния греховен живот и това е причина за смъртта на сина и. Вместо отговор пророк Илия взел на ръце и след трикратна молитва го възкресил.След три и половина години Илия се върнал в Израил и казал на царя и неговия народ, че всички бедствия на израилския народ идват от там. че те забравили истинския Бог и започнали да се покланят на идола Ваал. За да покаже заблуждението на израилтяните, Илия им предложил да направят два жертвеника - един за Ваал и един за Господ и им казал:
"Ще принесем жертва и ако огъня от небето дойде на жертвеника на Ваал, значи той е истинния Бог, а ако не, той е идол."

Най-напред направили жертвеник на Ваал, сложили дърва, заклали бик, а жреците започнали да се молят на Ваал. Но нямало никакъв отговор на техните молби и огън от небето не слязъл. Вечерта Илия направил жертвеник, като полял дървата с вода и започнал да се моли на Бог. И изведнъж огън дошъл от небето, и подпалил не само дървата, но и водата и камъните. Станали свидетели на чудото, хората започнали да говорят:"Наистина Господ е Бог.".
Пророк Илия очаквал, че след чудото народа на Израил ще се обърне към Бог, но възстановяването на истинната вяра не се случило. Изавел, жената на Ахав се разгневила на Илия и слабоволния цар застанал на страната на жена си.
Пророк Илия бил принуден да избяга на юг от Иудея. Господ утешил светеца с видение на Ангел, който го подкрепил с храна и му заповядал да продължи по далечния път през пустинята. Илия тръгнал към божествената планина Синай, където някога Моисей получил знаменателните Божии закони. 40 дни и нощи ходил пророк Илия и катео достигнал до планината Хорив, се заселил там в една пещера, Той се чувствал много безпомощен в усилията си да изкорени нечестието.

"Не мога повече, Господи, вземи душата ми, защото аз не съм добър, колкото моите отци."

Илия в отчаяние говори на Бог за краха на своята мисия и за „провалената“ история на Израел:

„Израилевите синове изоставиха завета Ти, събориха олтарите Ти и убиха Твоите пророци с меч; Оставен съм сам, a и те също търсят душата ми, за да я отнемат. ”(1 Царе 19:10).

Със специално видение Господ отново го призова да бъде по-милостив. В образите на буря, земетресение и огън, се разкрива смисълът на пророческото му служение. За да контрастира на тези видения, Господ му се явил като нежен вятър, за да покаже, че сърцата на грешниците се смегчават и се обръщат повече към покаянието чрез действието на Божията милост. В същото видение Господ разкрива на пророка, че той не е единственият, който почита Истинския Бог: има още 7 000 души в Израел, които не са коленичили пред Ваал. Той трябва да се върне в страната и да избере наследник в лицето на Елисей, който ще завърши борбата за вяра, започната от него.


По Божия заповед пророк Илия отново отишъл в Израел, за да посвети Елисей в пророческото служение.


Два пъти светият пророк Илия ходил в двореца на Израилевите царе. Първият път бил осъден от Ахав за незаконното убийство на Навут и присвояването на неговото лозе (1 Царе 21). Чувайки убеждението на пророка, Ахав се разкаял и се смирил и за това Бог смекчил гнева Си. Вторият път, за да осъди новия цар Ахазия, синът на Ахав и Езавел, за това, че в болестта си той се обърнал не към Истинския Бог, а към идола на Акарон. Светият пророк предрекъл смъртта на Ахазия за такова неверие и скоро словото на пророка се сбъднало (2 Цар. 1).

За пламенното си духовно усърдие за Божията прослава пророк Илия бил отведен жив на небето в огнена колесница:

„Изведнъж се появиха огнена колесница и огнени коне, които ги разделиха и двамата, и Илия се отнесе във вихър в небето“ (2 Царе 2: 11).
Неговият ученик Елисей бил свидетел на случката и получил пророчески дар два пъти по-голям от пророк Илия.


По време на Преображение Господне, пророк Илия се явил с пророк Мойсей пред Исус Христос, говорейки с него на планината Тавор - двамата най-влиятелни хора в Стария Завет са се срещнали със Спасителя, много векове след техния живот на Земята.

В библейската традиция Илия е един от двама старозаветни светии, които не са видели смъртта на земята, но са били удостоени с Рая преди идването на Исус Христос. Според Библията единствено Енох, който е живял преди потопа, е бил отведен жив на небето (Бит. 5:24). Затова на някои икони, изобразяващи Възкресението може да се видят Илия и Енох при райските порти, срещайки древните праведници, водени от Христос през счупените порти на ада.

Според преданието на Светата Църква пророк Илия ще бъде Предтеча на Второто пришествие на Христос на Земята и по време на проповедта ще получи телесна смърт.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Страници

Страници